Nieuws

Afscheidsmoment van de oudste kleuters

21 juni 2018 - Beste ouders,

Vanwege organisatorische redenen is het afscheidsmoment van de oudste kleuters dit jaar verplaatst. We vieren het nu op vrijdagmiddag 6 juli. 

U bent van harte welkom om 14:30 uur. 

 

Met vriendelijke groeten,

De kleuterjuffen

Agenda en notulen van de MR

07 juni 2018 - Beste Ouders,

Via http://www.nutsschoolmorgenstond.nl/ouders/medezeggenschapsraad kunt u de agenda en de notulen vinden van de medezeggenschapsraad. Op deze manier kunt u volgen wat er besproken gaat worden en wat er is besproken.

Een fijne avond gewenst!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Diversen

24 mei 2018 - Beste Ouders,

Graag willen wij u informeren hoe onze school zich de afgelopen maanden heeft voorbereid op de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei 2018 treedt de AVG  in werking. Privacy moet volgens de AVG een belangrijke plaats krijgen en houden in organisaties.

Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leerlingen en hun privacy is voor ons als school altijd al heel belangrijk geweest. Zo zijn onze bestaande reglementen (privacy en social media) aangepast aan de nieuwe wetgeving. Deze zijn te vinden op de website van school.

Verder vragen we u jaarlijks bij aanvang van het schooljaar of u ons toestemming geeft om eventueel beeldmateriaal van uw kind te mogen plaatsen op de schoolsite.

Om te voldoen aan de wetgeving is een stappenplan gevolgd dat is opgesteld en begeleid door Lucas Onderwijs. De afgelopen maanden is ons team en de MR geïnformeerd over de nieuwe wetgeving en zijn er door Lucas Onderwijs speciale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor administratief medewerkers en ICT-personeel. Lucas Onderwijs heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die vanuit een onafhankelijke positie een toezichthoudende rol heeft op een juiste invulling en uitwerking van de nieuwe privacywetgeving. 

De school heeft leerlinggegevens nodig om goed onderwijs te kunnen geven en de begeleiding daarop te kunnen afstemmen. Ook worden gegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van u als ouder/verzorger (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt middels verwerkersovereenkomsten over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor de applicatie bedoeld is.

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ESIS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de leerlinggegevens is beperkt tot die teamleden van onze school, voor wie de informatie relevant is.

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daarover vooraf toestemming gevraagd aan u als ouder/verzorger, tenzij die uitwisseling al geborgd is op grond van de wet.

U als ouder/verzorger heeft het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met ondergetekende.

Binnen de open en veilige gemeenschap die we als school willen zijn, blijven we ons ook na 25 mei inzetten om de nieuwe wetgeving zorgvuldig toe te passen.

 

Schooljaar 2018-2019:

Het huidige schooljaar is nog niet voorbij, maar af en toe kijken we al vooruit naar het komende schooljaar. Daar gaat onderstaande informatie over.

Personeel:

De personeelslijst is nagenoeg gelijk gebleven op een paar wijzigingen na. Juf Asma komt vanaf volgend jaar 3 dagen werken ipv 2, op die manier kunnen de kinderen nog meer profiteren van de ondersteuning die zij kan bieden. Het zal u misschien ook opgevallen zijn dat we in het nieuwe jaar met twee groepen 3 gaan werken. Dit is noodzakelijk omdat we 43 kinderen nu eenmaal niet in één klas kunnen plaatsen. Juf Claimy gaat werken in groep 4, meester Frank krijgt een eigen groep en juf Veerle gaat verhuizen naar groep 3. Verder zijn er nog drie vacatures, zie hieronder.

 • Mevrouw J.C. van der Harst (“juf Carin”), gr. Geel, 3 dagen;
 • Mevrouw D. Kuiper (“juf Daphne”), gr. Geel, 2 dagen;
 • Mevrouw M. van der Valk (“juf Marjolijn”), gr. Blauw, 3,5 dagen;
 • Mevrouw D. Vermaesen (“juf Dora”), gr. Blauw, 1,5 dagen;
 • Vacant, gr. Rood, 5 dagen;
 • Mevrouw K. Zwinkels  (“juf Kelly”), gr. 3A, 5 dagen;
 • Mevrouw V.F. van Montare (“juf Veerle”), gr. 3B, 4 dagen;
 • Mevrouw C. van Dinteren (“juf Claimy”), gr. 4, 5 dagen;
 • Mevrouw E.I.M. Kluft (“juf Irene”), gr. 5, 4 dagen;
 • Mevrouw C. Zorn (“juf Caroline”), gr. 6, 3 dagen;
 • Mevrouw C. Nonhebel (“juf Cindy”), gr. 6, 2 dagen;
 • De heer F. Wasmus (“meester Frank”), gr. 7 en ICT’er, 5 dagen;
 • De heer D.M. van Buren (“meester Van Buren”), gr. 8, 4 dagen;
 • Vacant, gr. 3B, 5,en 8, 3 dagen;
 • Vacant, een muziek- dramadocent;
 • De heer F. Serlier (“meester Frank”), Gymnastiek, 5 dagen;
 • Mevrouw N. van der Zee (“juf Nynke”), Intern begeleider, 4 dagen;
 • Mevrouw A. M'barek (“juf Asma”), Onderwijsassistente, 3 dagen;
 • Mevrouw D. Kuiper (“juf Daphne”), Administratie, 1 dag;
 • Mevrouw L.A.M. Schouten (“juf Lilian”), Conciërge, 5 dagen;
 • De heer G. van Luijk (“meester Guido”), Directeur, 4 dagen.

Data schoolvakanties 2018‐2019:

Deze zijn gepland in de agenda van MijnSchoolInfo en is als bijlage toegevoegd. Omdat de jaarplanner nog niet helemaal gereed is, kan ik de studiedagen nog niet publiceren. Dit zijn er in totaal 7. Op deze dagen zijn de kinderen vrij maar werken de leerkrachten.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Schoolreisje

20 mei 2018 - Hallo ouders/ verzorgers van groep 3, 

Op de groepspagina van groep 3 is een mapje geplaatst met alle foto's van het schoolreisje erin. Het is de moeite waard om de foto's te bekijken, het was een topdag!

Met vriendelijke groet, 

Kelly Zwinkels

Koningsontbijt vrijdag 20 april

19 april 2018 - Beste ouders/ verzorgers,

Morgen is het dan zover, de Koningsspelen!!

De kinderen zullen de Koningsspelen beginnen met een Koningsontbijt in de klas. Dit betekent dat de kinderen dus gaan ontbijten op school.
Wilt u morgen nog een kijkje nemen tijdens de Koningsspelen? Dat kan, vanaf 9.30 uur zullen alle kinderen de koningsdag gaan uitvoeren en daarna beginnen we met het sportieve gedeelte.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier

museum bezoek donderdag 19 april

11 april 2018 - Beste ouders,

Het is toevallig maar op donderdag 19 april gaan we met de klas nog een keer naar een museum. Ik heb hiervoor wat hulp moeders of vaders nodig die met ons mee gaan om de groep te ondersteunen. Want zonder extra begeleiding van ouders kan het bezoek niet doorgaan. 

De bus vertrekt, zoals het er nu uitziet, om 9.00 uur. We zijn op tijd terug voor de overblijf. 

Lijkt het u leuk om mee te gaan?

Vul dan het antwoordformulier in. Wanneer ik genoeg aanmeldingen heb geef ik door wie er mee kunnen. 

 

Groetjes,

Claimy 

museum bezoek 18 april

11 april 2018 - Beste ouders,

 

Woensdag 18 april gaan we met de klas weer naar een museum.
Ik heb hiervoor wat hulp moeders of vaders nodig die met ons mee gaan om de groep te ondersteunen. Want zonder extra begeleiding van ouders kan het bezoek niet doorgaan. 

De bus vertrekt, zoals het er nu uitziet, om 10.00 uur. Hierdoor zijn we wel wat later terug op school. De verwachte tijd is nu kwart over twaalf a half 1. 

Lijkt het u leuk om mee te gaan? 

Vul dan het antwoordformulier in. Wanneer ik genoeg aanmeldingen heb geef ik door wie er mee kunnen. 

 

Groetjes,

Claimy 

Koningsspelen

28 maart 2018 - Beste ouders/verzorgers,

Op vrijdag 20 april zullen we met Nutsschool Morgenstond deelnemen aan de Koningsspelen. We beginnen de dag met het Koningsontbijt en aansluitend spelen de kinderen verschillende spellen op het veld en het schoolplein. De spelen duren van 8:30 tot 12:00. In de middag hebben de kinderen gewoon les!

Om de Koningsspelen succesvol te laten verlopen hebben we uw hulp nodig. Zonder uw hulp lukt het ons ook echt niet om de spelen georganiseerd te krijgen.

Als u het leuk vindt om te helpen, wilt u dit dan laten weten aan de leerkracht of via het toegevoegde antwoordbriefje.

Ik hoop u te zien op vrijdag 20 april.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier

ontruimingsoefening

26 maart 2018 - Beste ouders,

Deze ochtend hebben we, rond 10:00, onze jaarlijkse ontruimingsoefening gehouden. Iedereen was binnen 2 minuten buiten. Een record!

De brandweer heeft ons gecomplimenteerd voor de manier waarop ons team, onder leiding van de BHV'ers, heeft samengewerkt met de kinderen. Dit geeft ons een veilig gevoel!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

schooltijden en afspraken

20 maart 2018 - Beste ouders,

Ik wil uw aandacht vragen voor de afspraak dat u tot 15:00 buiten wacht tot de school uitgaat. De reden heeft te maken met het feit dat de kinderen door uw aanwezigheid voor 15:00 in de hal gestoord worden tijdens het leerproces. Een ander punt van aandacht is privacy. En als laatste is het voor de leerkracht als professional niet prettig als u zich al aandient voor 15:00 in één van de hallen.

Er zijn altijd momenten waarop er afgeweken kan worden van de regel. Dit kan voorkomen als het heel hard regent. Als dat het geval is, dan wordt u gevraagd of u even binnen wilt wachten.

Mocht u de afspraken over schooltijden na willen lezen, dan kunt u dat doen op pagina 35 van onze schoolgids. 

Ik reken op uw begrip en medewerking.

 

Namens het lerarenteam,

Guido van Luijk

Directeur

 

                                     

Schoolbezoek aan Nutsschool Morgenstond d.d. 15 maart 2018

19 maart 2018 - Beste ouders,

In het kader van de gesprekscyclus bezoekt de clusterdirecteur, namens het schoolbestuur, eens per 3 jaar de school een dag om te zien hoe de school “in de praktijk van alle dag” draait. In verband met de overdracht van de school aan de nieuwe clusterdirecteur per 1 augustus 2018, vond dit bezoek plaats door beide clusterdirecteuren. 

Ik kan u alvast verklappen dat wij als lerarenteam erg blij zijn met de uitkomst van het schoolbezoek, zie bijlage. 

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Nieuwsbrief

23 februari 2018 - Beste ouders,

In de bijlage kunt u de nieuwsbrief vinden.

Een fijne vakantie gewenst!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Tevredenheidsenquête leerlingen

21 februari 2018 - Beste Ouders,

Uit de tevredenheidsenquête is gebleken dat de leerlingen erg tevreden zijn met Nutsschool Morgenstond en dat zij onze school een 8,1 geven. Met dit rapportcijfer zijn we als lerarenteam erg blij. Dit betekend niet dat we het rustiger aan gaan doen! We blijven streven naar de verzorging van het best denkbare onderwijs aan de leerlingen van Nutsschool Morgenstond.

In vertrouwen dat ik u voldoende heb geïnformeerd sluit ik af,

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Schoolmaatschappelijk werk

30 januari 2018 - Beste ouders,

Op donderdag 8 februari om 08.45u zal ik in de teamkamer van Nutsschool Morgenstond een presentatie geven over het schoolmaatschappelijk werk. Ik zal onder andere vertellen wat het schoolmaatschappelijk werk inhoudt, met welke vragen u bij het schoolmaatschappelijk werk terecht kunt en hoe u zich kunt aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Uiteraard zal er ook ruimte zijn om vragen te stellen. De presentatie zal ongeveer een half uur duren.

Graag zie ik u verschijnen op donderdag 8 februari en maak ik kennis met u onder het genot van een kopje koffie of thee!

 

met vriendelijke groet,

Djoelan Everts

Schoolmaatschappelijk werker 

Verkeersveiligheid

23 januari 2018 - Beste ouders,

Vandaag (23-01) heeft dhr. Uijttenboogaard (wijkagent) een aantal waarschuwingen gegeven aan overtreders van de verkeerswet. Komende periode zal hij vaker komen posteren, maar dan in burgerkleding om overtreders van de verkeerswet te verbaliseren. De boete, inclusief administratiekosten, kost u in 2018 € 104,-. Deze boete kan o.a. gegeven worden voor niet parkeren of stilstaan bij een stopverbod en dat geldt ook voor het halthouden langs de paaltjes om uw kind uit te laten stappen.

In het belang van de veiligheid van de kinderen, alle ouders van Nutsschool Morgenstond en overige medeweggebruikers roep ik alle overtreders op om de auto netjes te parkeren om daarna uw kind veilig naar school te brengen.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Naschoolse cursus voor de kleutergroepen

15 januari 2018 - Beste ouders/ verzorgers,

Vanaf Donderdag 15 Februari starten er weer naschoolse cursussen voor de kleuters. De eerste cursus is ''natuurontdekkingstocht''.
De tweede cursus is zingen en start vanaf 6 Maart en de laatste cursus is ''dans rond de wereld'' en die start 9 April.
Aan de deur van de kleuterlokalen hangt de uitleg van de cursussen met daarnaast een inschrijfformulier. Wilt u uw kind inschrijven voor een cursus dan kunt u op die lijst de naam en groep van uw kind invullen. Uiterlijk tot en met donderdag 25 Januari kunt u uw kind inschrijven.

Door middel van loting bepalen we welke kinderen kunnen deelnemen aan de cursus.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier

Inschrijven naschoolse cursussen

08 december 2017 - Beste ouders/verzorgers,

In de tweede week van 2018 starten er weer nieuwe cursussen waar de kinderen kosteloos aan kunnen deelnemen. Via onderstaande link kunt u inloggen met uw emailadres en postcode waar de informatie van de cursussen te vinden is en de mogelijkheid tot online inschrijven.

http://www.halojobbing.nl/activitysubscribe/ext/login/key/MTI1fE51dHNzY2hvb2wgLSBNb3JnZW5zdG9uZA/

Is het niet duidelijk dan kunt u altijd even langskomen bij meester Frank (gym) voor vragen.

Er zijn per cursus maar 16 plekken beschikbaar dus wees er snel bij als uw kind wil deelnemen!! Vol is vol.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier

Nederlandse les

20 november 2017 - Beste ouders,

Als school vinden wij het belangrijk dat ouders de kans krijgen om de Nederlandse taal te leren op de school van hun kind. Daarom wordt er elke donderdagochtend van 8.30 uur tot 10.45 uur  Nederlandse les gegeven in de teamkamer van onze school. Zie de flyer voor de contactgegevens.

De les is gratis, er is nog plek en u  mag uw baby of peuter meenemen.

Graag tot ziens op de les!

 

Met vriendelijke groet,

Marie-Claire Lekkerkerk


Download ›

Schoolmaatschappelijk werk

28 augustus 2017 - Beste ouders,

Bij deze stel ik me graag aan u voor. Ik ben Djoelan Everts, schoolmaatschappelijk werkster op Nutsschool Morgenstond. Als schoolmaatschappelijk werkster ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Voorbeeldvragen zouden kunnen zijn:

 

•       Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?

•       Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?

•       Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?

•       Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?

•       Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider Selma Lucet, de leerkracht van uw kind of rechtstreeks met mij. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft.  Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.

Ik ben elke woensdag aanwezig op Nutsschool Morgenstond van 08.45u tot 13.00u. 

 

Dinsdagavond 29 augustus zal ik tijdens de infoavond aanwezig zijn om mij voor te stellen. U kunt dan ook persoonlijk kennis met mij maken.

 

Met vriendelijke groet,

Djoelan Everts

Telefoonnummer: 06-34190553

Mailadres: d.everts@smw-basisschool.nl

Website: www.smw-basisschool.nl

 

Ouderbijdrage 2017-2018

21 augustus 2017 - Geachte ouder/verzorger,

Nutsschool Morgenstond organiseert gedurende het schooljaar verschillende festiviteiten en activiteiten. Om dit mogelijk te maken vraagt de school alle ouders een ouderbijdrage. Er zijn geen andere inkomstenbronnen waaruit de kosten voor deze festiviteiten en activiteiten betaald kunnen worden. We zijn volkomen afhankelijk van uw bijdrage. Dit betekent dat, indien er onvoldoende inkomsten zijn uit de ouderbijdrage, omdat niet alle ouders de ouderbijdrage hebben betaald, dit tot gevolg zal hebben dat één of meerdere activiteiten zullen worden geannuleerd.

De ouderbijdrage is voor schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 35,00 per jaar per kind. Wanneer uw kind niet het gehele schooljaar de school bezoekt, wordt naar verhouding de ouderbijdrage vastgesteld. Er wordt uitgegaan van 10 schoolmaanden, juli en augustus worden niet meegeteld.

Indien u in het bezit bent van een Ooievaarspas krijgt u compensatie voor een bedrag dat de Ooievaarspas vertegenwoordigt. Voorwaarde voor deze compensatie is dat u de pas op school moet laten scannen bij de conciërge. Het scannen van de ooievaarspas moet ieder schooljaar opnieuw gebeuren.

Voor de school is het van groot belang om inzicht te hebben over hoe hoog de inkomsten zijn uit de ouderbijdrage. Deze bijdrage dient daarom direct na ontvangst van deze brief te worden overgemaakt op de rekening van de school, NL34ABNA0420932127 op naam van Stichting Lucas Onderwijs - Nutsschool Morgenstond, onder vermelding van de naam en de groep van uw kind.

LET OP: Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is  gewijzigd!!!

Ik reken op uw volledige medewerking in het betalen van de ouderbijdrage aangezien de activiteiten die wij in de loop van het schooljaar organiseren een grote bijdrage leveren in het plezier waarmee uw kind naar school komt en het schooljaar ervaart.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Directeur

1 2 3