Bestuur

Nutsschool Morgenstond staat onder het bevoegd gezag van Lucas Onderwijs.
Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken stichting voor primair en voortgezet onderwijs, die werkt vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Lucas Onderwijs stelt haar scholen in staat en stimuleert hen dit te bieden binnen de kaders van de filosofie ‘Vrijheid in verbondenheid’.

Meer informatie over Lucas Onderwijs kunt u vinden op lucasonderwijs.nl