Onze werkwijze

Hier leest u hoe een reguliere schooldag er bij ons op school uitziet. U leest welke keuzes wij maken voor ons onderwijs én waarom. Hier stáán wij voor en hier zijn wij trots op. Hierdoor werken leerkrachten en leerlingen met plezier aan hun ontwikkeling.

Thematisch werken met kleuters 

Jonge kinderen leren het meest door spel. Wij willen graag dat de kinderen de echte wereld beleven in een rijke speel-leeromgeving. Daarom richten we bij elk thema onze kleuterklassen een beetje anders in. Zo stimuleren wij een onderzoekende en spelende manier van leren.  

 

De bouwhoek verandert soms in een werkplaats met echte zagen, hamers en spijkers. Naast de huishoek staat er wel eens dokterspraktijk met een wachtkamer en een apotheek. Vanuit de watertafel worden riolen aangelegd die door de halve klas lopen. De kinderen dweilen de vloer met een dweil die ze kopen in de schoonmaakwinkel. Door het spelen en werken rondom echte onderwerpen ontdekt het kind de wereld om zich heen. 

 

Ieder thema wordt vanuit zoveel mogelijk leergebieden belicht. Zo komen taal, rekenen en motoriek op een betekenisvolle manier terug bij alles wat de kinderen doen: knutselen, zingen, schrijven, voorlezen en spelen in de hoeken. Wij observeren het spel en het gedrag van de kinderen en helpen waar nodig. Met gerichte spelbegeleiding stimuleren we elk kind om het volgende stapje te zetten in zijn/haar ontwikkeling. 

 

EDI

De instructies van de lessen rekenen, taal en spelling bieden wij aan met het expliciete directe instructiemodel. Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen, te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen te bewerkstelligen. Tijdens een EDI-les doorloopt de leerkracht met de leerlingen verschillende fases waar de verantwoordelijkheid begint bij de leerkracht en eindigt bij de leerlingen. 

In de klas ziet u dit terug aan hoge verwachtingen van ieder kind, duidelijke lesdoelen, wisbordjes, beurtenbakjes en coöperatieve werkvormen.

 

Grej of the Day

Hoe leuk is het om een paar keer per week een raadsel mee naar huis te krijgen en hier tijdens het avondeten over in gesprek te gaan? 'Een indrukwekkend dagboek', 'Verleidelijke dramaqueen aan de Nijl', 'Eiland geboren in de zee', 'Soldaten van klei bewaken de keizer' of 'Grootste dier ter wereld' zijn voorbeelden van raadsels die kinderen meekrijgenDe volgende dag krijgen de kinderen een microles over het antwoord van het raadsel. Doordat kinderen hierdoor steeds meer kennis vergaren, leggen ze vanzelf verbanden tussen onderwerpen en vergroten ze hun woordenschat. Zo zeggen ze bij Grej of the Day: 'kennis is cool!'. 

 

Zaakvakken

We besteden veel zorg aan ons zaakvakonderwijs. Want naast het hebben van een stevige basis, doet kennis ertoe. Wie weinig weet (dus weinig heeft opgeslagen in zijn langetermijngeheugen), moet voortdurend zijn werkgeheugen overbelasten. Wij bieden de zaakvakken in groep 3 t/m 8 aan in blokken. Zo gaat het bijvoorbeeld eerst over de tijd van de jagers en boeren en kan het daarna een periode over platentektoniek gaan. Zo wordt een thema goed uitgediept. De leerlingen onderzoeken de onderwerpen binnen het thema op verschillende manieren.

 

Digitaal taakwerk 

Om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten en hen te helpen met het ontwikkelen van executieve functies, bieden wij digitaal taakwerk aan. Het goed inzetten van executieve functies maken het ons mogelijk om: 

  • te beslissen op welke activiteiten of taken we onze aandacht richten en welke we kiezen om uit te voeren;
  • ons gedrag te organiseren en kortetermijnbehoeften opzij te schuiven ten gunste van langetermijndoelen;
  • onze activiteiten te plannen en organiseren, onze aandacht ergens op gericht te houden en de uitvoering van een taak vol te houden;
  • onze emoties te reguleren en onze gedachten te monitoren, zodat we efficiënter en effectiever kunnen werken.

De kinderen hebben (vanaf groep 3) een account bij Junior Einstein waar de leerkracht de vorderingen bijhoudt. De kinderen mogen thuis ook inloggen. In dit programma vinden de leerlingen een database waar ze eindeloos kunnen oefenen. 

 

Rijke taal 

Bij elk thema zoeken we een flink aantal bijpassende liedjes, informatieve boeken en prentenboeken. Bij de kleuters wordt elk verhaal minstens 3x verteld, met telkens een ander aandachtspunt. Zo ontstaat bij de kinderen een steeds dieper begrip van de tekst en groeit hun betrokkenheid. We verbinden speelse lees- en schrijfactiviteiten aan de prentenboeken, waardoor de kinderen vaak al een beetje kunnen lezen en schrijven, voordat ze naar groep 3 gaan. Daarnaast bieden we de kinderen elke dag weer nieuwe woorden aan met het programma LOGO3000. Herhaling van de nieuwe woorden ontstaat vanzelf doordat we woorden uitkiezen die bij het thema passen. De woordenschat van kinderen groeit hierdoor snel. 

Vanaf groep 3 leren de leerlingen om zélf te lezen. Wat een fantastische ervaring is dat; er gaat een wereld voor hen open. We schenken tijdens iedere les veel aandacht aan woordenschat. De kinderen lenen prachtige boeken uit de schoolbieb en hangen tot groep 8 aan de lippen van de juf of meester als er voorgelezen wordt. 

Als de kinderen goed zelfstandig kunnen lezen, dat noemen we technisch lezen, gaan zij aan de slag met het begríjpen van teksten (begrijpend lezen). Om te oefenen met begrijpend lezen, gebruiken wij teksten uit het nieuws en uit boeken.