Junior medezeggenschapsraad

Om leerlingen mee te laten denken over bijvoorbeeld een nieuw speeltoestel op het schoolplein, een anti-pestdag of de inrichting van een nieuwe ruimte, hebben we op school een junior medezeggenschapsraad. Onder begeleiding van juf Nina komen de leerlingen een paar keer per jaar bij elkaar. 
Zo weten wij wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ze verrassen ons met verfrissende ideeën vanuit hun perspectief. De kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Een mooi voordeel is dat op deze manier het actief burgerschap wordt bevorderd. Aan de leden van de JMR dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen zij inbrengen?