Ouderbetrokkenheid

We streven naar open deuren binnen de school. Zo is er voor ouders altijd de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de leerkracht(en). We zien ouders als samenwerkingspartners en doen er dan ook alles aan om hen te betrekken in het ontwikkelingsproces van hun kinderen. Hieronder leest u wat we zoal doen. 
In september organiseren wij een informatieavond voor alle ouders, waarin wij u informeren over het komende schooljaar. U krijgt informatie over de school (voorstellen collega's, inhoudelijke ambities en overige bijzonderheden) en daarna zal de groepsleerkracht u in de klas informeren over het leerjaar van uw kind. Daarnaast vinden in september de kennismakingsgesprekken plaats. Hierin maakt u individueel kennis met de leerkracht, kunt u de leerkracht informeren over uw kind en is er ruimte om vragen te stellen.
In maart en juni zijn de rapportagemomenten over de vorderingen van uw kind. Aan deze rapporten zijn oudergesprekken gekoppeld van 10 minuten. Ook kunnen de ouders op deze rapportavonden een gesprek aanvragen met de intern begeleider, directie of met de vakleerkracht gymnastiek. Met de ouders van de schoolverlaters uit groep 8 wordt, in verband met de adviesgesprekken, een aparte afspraak gemaakt. Indien er tussentijds bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van uw kind, nodigt de leerkracht (indien nodig met intern begeleider) u uit voor een gesprek.

 

We organiseren twee keer per maand koffiemomenten. Ons doel is om dit dé ontmoetingsplaats voor ouders te laten worden, omdat:

- Het belangrijk is dat wij met elkaar in gesprek blijven;

- Het fijn is ervaringen uit te wisselen;

- We van elkaar kunnen leren;

- Het belangrijk is dat we met elkaar bekend zijn: zo kunnen we samenwerken aan een goede toekomst voor de kinderen;

- Het gewoon gezellig is om af en toe eens bij te kletsen buiten de minuutjes op het schoolplein.

 

Heeft u een leuk idee voor een koffiemoment, een suggestie of advies? We horen graag van u, u kunt mailen naar: directie@nutsschoolmorgenstond.nl.

 

Bij de kleuters mogen ouders van 8:20 tot 8:30 mee met hun kind naar binnen. Tijdens deze inloop krijgen ouders een kijkje in de klas en helpen ze hun kind voor bij de opstart van de dag. De groepen 3 t/m 8 organiseren twee keer per jaar een week lang kijkochtenden. Tijdens deze kijkochtenden mag u zich voor één dag inschrijven waar u een les meedoet met de groep van uw kind(eren)


Gedurende het gehele schooljaar informeren wij u via 'Social Schools'. Via deze app heeft u altijd toegang tot alle schoolinformatie die op uw kind betrekking heeft. Informatiebrieven, rapportgesprekken, klassenlijsten en de jaarkalender zijn in deze applicatie te vinden. Daarnaast informeert de leerkracht u over wat er in de klas gebeurt. Eens per maand ontvangt u de nieuwsbrief waarin we u op te hoogte stellen van alle ontwikkelingen binnen school.