Nieuws

thema-ochtend

01 november 2018 - Beste ouders,

De tweede thema-ochtend is een feit en wel op 22 november. Het thema gaat over gezondheid en bewegen.

Inloop vanaf 8.45 uur, start om 9.00 uur tot 10.30 uur, daarna is er nog een vragenronde.

Graag ontvang ik middels het antwoordstrookje uw aanmelding, zodat we weten hoe groot de opkomst zal zijn.

Ik hoop u te ontmoeten op 22 november.

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Ouderraad

29 oktober 2018 - Beste ouders,

De ouderraad bestaat uit enthousiaste moeders van leerlingen uit verschillende groepen. De ouderraad organiseert en geeft invulling aan alle feestelijke activiteiten en evenementen die op school gevierd worden. Het betreft hier onder andere het Sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt, schooldisco, sportdag, zomerfeest, playbackshow etc. 

Ook staat de ouderraad in nauw contact met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Op 31 oktober hebben we ons volgende overleg. Tijdens dit overleg stellen we o.a. een ledenlijst op en maken we een groepsfoto. Deze stukken ontvangt u spoedig daarna.

Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen, dan kunt u deze altijd mailen naar: ouderraadmorgenstond@gmail.com  

 

Namens de ouderraad en met groet,

Sharisma Boedhoe

Begeleiding Museumbezoek

19 oktober 2018 - Beste ouders van groep 3a,

 

Donderdag 1 november, de donderdag na de herfstvakantie, staat er een museumbezoek op de planning. We gaan dan naar de voorstelling 'letterfeestje' in museum Mermanno. Hiervoor ben ik op zoek naar 2 ouders die mee kunnen.

De les duurt van 09.30u tot 11.30u. De exacte ophaaltijd van de bus en de exacte tijd van terugkomst horen wij pas maandag na de vakantie. Maar ga er maar vanuit dat we de hele ochtend weg zijn. 

Als het je leuk lijkt om mee te gaan vul dan alsjeblieft het antwoordstrookje in. 

 

Fijne vakantie allemaal en tot over een week!

 

Groetjes juf Veerle

Bezoek aan Museum Bredius

25 september 2018 - Geachte ouders,

Op maandag 5 november om 13.30u brengt groep 6 een bezoek aan Museum Bredius. Ook hiervoor zoek ik wederom 2 begeleiders. De begeleiders worden om 13.00u op school verwacht.

 

Meester Wim

Bezoek op vrijdag 2 november aan het gemeente museum Den Haag

25 september 2018 - Geachte ouders,

 

Op vrijdag 2 november van  9,15 tot 10.30 u neemt groep 6 deel aan de activiteit "Glans engeluk  verhalen uitde Islamitische Kunst in het gemeentemuseum van Den haag. Ik ben op zoek naar twee begeleiders die mee kunnen van 8.30 u tot 11.00u .

 

Meester Wim

Theater Dakota

20 september 2018 - Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen week heeft theater Dakota de school benaderd over de leuke theatervoorstelling 'Eendjes'. De groepen 3A, 3B, 4 en 5 mogen namelijk, buiten de geplande uitstapjes naar musea en theater, één extra voorstelling bijwonen in theater Dakota. De voorstelling begint om half 11 en zal om half 12 afgelopen zijn. De kinderen zijn om kwart voor 12 weer terug op school.

We gaan ervan uit dat wij u hierbij voldoende hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van de middenbouw. 

 

Thema-ochtenden

04 september 2018 - Beste Ouders,

Dit schooljaar willen we graag vier thema-ochtenden organiseren die u kunnen ondersteunen bij de opvoeding van uw kind. 

De thema's waaraan wij denken zijn:

 • voeding en beweging;
 • taalontwikkeling/lezen;
 • gebruik sociaal media/smartphone.

Als u een belangrijk thema mist, dan kunt u dit laten weten via het antwoordstrookje, dan vullen we het lijstje met thema's aan. Mocht u voornemens zijn om te komen naar een thema-ochtend, dan willen we ook graag uw voorkeursdag weten. 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Cursus Waven en skaten

28 augustus 2018 - Beste ouders/ verzorgers,

Vanaf donderdag 13 september starten we weer met een nieuwe cursus voor de groepen 7 en 8. Dus alleen de groepen 7 en 8 kunnen meedoen aan deze cursus.
Hieronder een korte uitleg van de inhoud van deze cursus.

Waven en skaten:
Deze cursus bestaat uit drie onderdelen; waveboarden, skateboarden en skaten.
Bij deze onderdelen wordt de basis aangeleerd en verdieping indien het niveau van de leerlingen dit toelaat.
Veiligheid staat hoog in het vaandel. Een uitdagende cursus voor alle leerlingen!
• Waveboarden
• Skaten & Skateboarden
• Veiligheid

Via onderstaande link kunt u uw kind inschrijven voor deze cursus.
https://www.halojobbing.nl/index.php/activitysubscribe/ext/login/key/MTI1fE51dHNzY2hvb2wgLSBNb3JnZW5zdG9uZA/

Met vriendelijke groet,

Meester Frank S

Cursus Supermarkt safari

28 augustus 2018 - Beste ouders/ verzorgers,

Vanaf donderdag 13 september start er weer een nieuwe cursus voor de groep 5 en 6. Alleen de groepen 5 en 6 kunnen deelnemen aan deze cursus.
Hieronder een korte uitleg over de inhoud van de cursus.

Supermarkt safari:
Welke keuzes maken kinderen als ze in de supermarkt de ingrediënten van een gerecht moeten kopen?
Bij elke les van deze cursus komt er een ander gerecht aan bod.
De kinderen worden bewuster van de keuzes die ze kunnen maken in het oerwoud van aanbod in de supermarkt.
Maken de kinderen na de cursus dezelfde keuzes? Verschillende gerechten komen aan bod zodat kinderen ook verschillende ingrediënten leren kennen, gebruiken en proeven. Lekker, leuk en leerzaam. 

Via onderstaande link kunt u uw kind inschrijven.
https://www.halojobbing.nl/index.php/activitysubscribe/ext/login/key/MTI1fE51dHNzY2hvb2wgLSBNb3JnZW5zdG9uZA/

Met vriendelijke groet,

Meester Frank S

Cursus Junior GTST

27 augustus 2018 - Beste ouders/ verzorgers,

Vanaf donderdag 13 september starten we weer met een nieuwe cursus voor groep 3 en 4.
Hieronder een korte uitleg over wat de cursus inhoudt.

Junior GTST:
Tijdens deze cursus leren de leerlingen de beginselen van acteren.
Omgaan met taal, interpreteren, associëren en presenteren staat centraal.
Daarnaast is de functie van je lichaam van groot belang; Wat kan ik met mijn lichaam? Hoe kan ik zien of iemand blij, boos of verdrietig is?

• Acteren
• Expressie
• Presenteren

Hieronder staat een link waar u uw kind kunt inschrijven voor deze cursus. Deze cursus is alleen voor kinderen uit de groepen 3 en 4.

http://www.halojobbing.nl/activitysubscribe/ext/login/key/MTI1fE51dHNzY2hvb2wgLSBNb3JnZW5zdG9uZA/

Met vriendelijke groet,

Meester Frank S

Gym en TSO

24 augustus 2018 - Beste ouders/ verzorgers,

Tijdens de gymlessen moeten alle kinderen van groep 1 t/m 8 in het bezit zijn van goede gymschoenen, een korte sportbroek en een t-shirt. Als uw zoon of dochter dit niet op orde heeft kan hij/zij niet gymen. Verder verwachten we dat de kinderen van de groepen 4 t/m 8 douchen na het gymen, dit is verplicht! Geef uw kind dus ook een handdoek mee als hij/zij gym heeft die dag.

Voor de TSO zoeken wij dringend ouders die op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12 uur tot 13 uur komen helpen bij de overblijf in de klassen. Graag aangeven bij juf Lilian of u daar interesse in heeft. Hier staat een onkostenvergoeding tegenover. Dinsdag 4 september zullen de leerkrachten u hier nogeens op attenderen.

 

Met vriendelijke groet,

Meester Frank S

Jaarplanning 2018-2019 en onze nieuwe schoolgids

11 juli 2018 - Beste ouders,

De schoolgids is bedoeld voor u en andere betrokkenen bij onze school en is te vinden via deze link. U kunt de gids ook downloaden (zie hiervoor de bijlage). In onze gids vindt u praktische informatie,  zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels, opvang, diverse beleidsstukken en protocollen. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren, welke keuzes we daarin hebben gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Speciale aandacht vraag ik voor de jaarplanning 2018-2019 (zie bijlage). Hier kunt u o.a. een overzicht zien van de vakantiedagen en overige dagen waarop de school gesloten is. Deze dagen zijn grijs gemaakt en tevens opgenomen in de agenda van "MijnSchoolInfo". Maakt u daar a.u.b. een aantekening van in uw eigen administratie.

Dank voor de goede samenwerking het afgelopen schooljaar en een fijne vakantie gewenst!

Namens het team van Nutsschool Morgenstond en met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

 

 


Download ›

luxeverzuim en verlof

04 juli 2018 - Beste ouders,

De verlofaanvragen, voor de laatste schooldagen, zijn aanleiding om u de schrijven. 

School is geen luxe maar noodzaak. We zullen het er snel over eens zijn. Onderwijs biedt je kind kansen om verder te komen in het leven. Voor die kans moeten we samen garant staan: de docent voor de klas, ouders en de gemeente.

Succes op school begint met aanwezig zijn tijdens de lessen. In de Leerplichtwet staan de spelregels voor deelname aan het onderwijs. Soms is afwezig zijn onder schooltijd toegestaan maar meestal niet.

Een huwelijk in de familie, vakantie buiten de schoolvakanties om, verlof na overlijden van een familielid…Deze brochure informeert u erover. Neem er kennis van in het belang van uw kind.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Zwemrooster

03 juli 2018 - Beste ouders,

Volgend jaar gaat uw kind beginnen met schoolzwemmen. 

Het schoolzwemmen kunnen wij alleen verzorgen mits er voldoende ouders zijn om de groep samen met de leerkracht te begeleiden. De kinderen zwemmen iedere maandag. Rond 13:30 staat er een bus voor ons klaar om naar het Zuiderpark te gaan. We zijn weer terug rond 15:00. Het voordeel is dat u niet zelf voor de zwemvaardigheid hoeft te zorgen op uw vrije zaterdag gedurende een lange periode.

Als u allemaal 1 x als begeleider meegaat, dan zijn we al een heel eind. Als u een aantal keer kunt, dan zou dat helemaal super zijn!

Via het antwoordstrookje kunt u aangeven wanneer u kunt.

De kinderen van Nutsschool Morgenstond reken op uw hulp!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Trakteren

27 juni 2018 - Beste ouders,

Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Trakteren mag ook, want jarig zijn is een feest! Maar het is wel goed om traktaties op school klein te houden en niet te calorierijk te maken. Of geef in plaats van iets eetbaars een klein cadeautje. 

Op https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx kunt u allerlei tips vinden om een gezonde traktatie te maken.

Ik wens u veel creativiteit en bewustzijn toe bij het bedenken van goede traktaties.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Afscheidsmoment van de oudste kleuters

21 juni 2018 - Beste ouders,

Vanwege organisatorische redenen is het afscheidsmoment van de oudste kleuters dit jaar verplaatst. We vieren het nu op vrijdagmiddag 6 juli. 

U bent van harte welkom om 14:30 uur. 

 

Met vriendelijke groeten,

De kleuterjuffen

Agenda en notulen van de MR

07 juni 2018 - Beste Ouders,

Via http://www.nutsschoolmorgenstond.nl/ouders/medezeggenschapsraad kunt u de agenda en de notulen vinden van de medezeggenschapsraad. Op deze manier kunt u volgen wat er besproken gaat worden en wat er is besproken.

Een fijne avond gewenst!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Diversen

24 mei 2018 - Beste Ouders,

Graag willen wij u informeren hoe onze school zich de afgelopen maanden heeft voorbereid op de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei 2018 treedt de AVG  in werking. Privacy moet volgens de AVG een belangrijke plaats krijgen en houden in organisaties.

Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leerlingen en hun privacy is voor ons als school altijd al heel belangrijk geweest. Zo zijn onze bestaande reglementen (privacy en social media) aangepast aan de nieuwe wetgeving. Deze zijn te vinden op de website van school.

Verder vragen we u jaarlijks bij aanvang van het schooljaar of u ons toestemming geeft om eventueel beeldmateriaal van uw kind te mogen plaatsen op de schoolsite.

Om te voldoen aan de wetgeving is een stappenplan gevolgd dat is opgesteld en begeleid door Lucas Onderwijs. De afgelopen maanden is ons team en de MR geïnformeerd over de nieuwe wetgeving en zijn er door Lucas Onderwijs speciale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor administratief medewerkers en ICT-personeel. Lucas Onderwijs heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die vanuit een onafhankelijke positie een toezichthoudende rol heeft op een juiste invulling en uitwerking van de nieuwe privacywetgeving. 

De school heeft leerlinggegevens nodig om goed onderwijs te kunnen geven en de begeleiding daarop te kunnen afstemmen. Ook worden gegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van u als ouder/verzorger (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt middels verwerkersovereenkomsten over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor de applicatie bedoeld is.

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ESIS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de leerlinggegevens is beperkt tot die teamleden van onze school, voor wie de informatie relevant is.

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daarover vooraf toestemming gevraagd aan u als ouder/verzorger, tenzij die uitwisseling al geborgd is op grond van de wet.

U als ouder/verzorger heeft het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met ondergetekende.

Binnen de open en veilige gemeenschap die we als school willen zijn, blijven we ons ook na 25 mei inzetten om de nieuwe wetgeving zorgvuldig toe te passen.

 

Schooljaar 2018-2019:

Het huidige schooljaar is nog niet voorbij, maar af en toe kijken we al vooruit naar het komende schooljaar. Daar gaat onderstaande informatie over.

Personeel:

De personeelslijst is nagenoeg gelijk gebleven op een paar wijzigingen na. Juf Asma komt vanaf volgend jaar 3 dagen werken ipv 2, op die manier kunnen de kinderen nog meer profiteren van de ondersteuning die zij kan bieden. Het zal u misschien ook opgevallen zijn dat we in het nieuwe jaar met twee groepen 3 gaan werken. Dit is noodzakelijk omdat we 43 kinderen nu eenmaal niet in één klas kunnen plaatsen. Juf Claimy gaat werken in groep 4, meester Frank krijgt een eigen groep en juf Veerle gaat verhuizen naar groep 3. Verder zijn er nog drie vacatures, zie hieronder.

 • Mevrouw J.C. van der Harst (“juf Carin”), gr. Geel, 3 dagen;
 • Mevrouw D. Kuiper (“juf Daphne”), gr. Geel, 2 dagen;
 • Mevrouw M. van der Valk (“juf Marjolijn”), gr. Blauw, 3,5 dagen;
 • Mevrouw D. Vermaesen (“juf Dora”), gr. Blauw, 1,5 dagen;
 • Vacant, gr. Rood, 5 dagen;
 • Mevrouw K. Zwinkels  (“juf Kelly”), gr. 3A, 5 dagen;
 • Mevrouw V.F. van Montare (“juf Veerle”), gr. 3B, 4 dagen;
 • Mevrouw C. van Dinteren (“juf Claimy”), gr. 4, 5 dagen;
 • Mevrouw E.I.M. Kluft (“juf Irene”), gr. 5, 4 dagen;
 • Mevrouw C. Zorn (“juf Caroline”), gr. 6, 3 dagen;
 • Mevrouw C. Nonhebel (“juf Cindy”), gr. 6, 2 dagen;
 • De heer F. Wasmus (“meester Frank”), gr. 7 en ICT’er, 5 dagen;
 • De heer D.M. van Buren (“meester Van Buren”), gr. 8, 4 dagen;
 • Vacant, gr. 3B, 5,en 8, 3 dagen;
 • Vacant, een muziek- dramadocent;
 • De heer F. Serlier (“meester Frank”), Gymnastiek, 5 dagen;
 • Mevrouw N. van der Zee (“juf Nynke”), Intern begeleider, 4 dagen;
 • Mevrouw A. M'barek (“juf Asma”), Onderwijsassistente, 3 dagen;
 • Mevrouw D. Kuiper (“juf Daphne”), Administratie, 1 dag;
 • Mevrouw L.A.M. Schouten (“juf Lilian”), Conciërge, 5 dagen;
 • De heer G. van Luijk (“meester Guido”), Directeur, 4 dagen.

Data schoolvakanties 2018‐2019:

Deze zijn gepland in de agenda van MijnSchoolInfo en is als bijlage toegevoegd. Omdat de jaarplanner nog niet helemaal gereed is, kan ik de studiedagen nog niet publiceren. Dit zijn er in totaal 7. Op deze dagen zijn de kinderen vrij maar werken de leerkrachten.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Schoolreisje

20 mei 2018 - Hallo ouders/ verzorgers van groep 3, 

Op de groepspagina van groep 3 is een mapje geplaatst met alle foto's van het schoolreisje erin. Het is de moeite waard om de foto's te bekijken, het was een topdag!

Met vriendelijke groet, 

Kelly Zwinkels

Koningsontbijt vrijdag 20 april

19 april 2018 - Beste ouders/ verzorgers,

Morgen is het dan zover, de Koningsspelen!!

De kinderen zullen de Koningsspelen beginnen met een Koningsontbijt in de klas. Dit betekent dat de kinderen dus gaan ontbijten op school.
Wilt u morgen nog een kijkje nemen tijdens de Koningsspelen? Dat kan, vanaf 9.30 uur zullen alle kinderen de koningsdag gaan uitvoeren en daarna beginnen we met het sportieve gedeelte.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier
1 2 3 4