Schoolgids

Download

Schoolgids 2018-2019

 

 

Beste ouder,

 

Een goede communicatie tussen u en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school en is te vinden via deze link. U kunt de gids ook downloaden, zie hiervoor de link boven aan de pagina. In onze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels, opvang, diverse beleidsstukken en protocollen. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren, welke keuzes we daarin hebben gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

 

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van Nutsschool Morgenstond