Bestuur

Nutsschool Morgenstond staat onder het bevoegd gezag van Lucas Onderwijs.

 

Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen zesenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en vier scholengroepen voor voortgezet onderwijs met in totaal zesentwintig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. 

 

Meer over ons bestuur kunt u lezen op www.lucasonderwijs.nl