Nieuws

schooltijden en afspraken

20 maart 2018 - Beste ouders,

Ik wil uw aandacht vragen voor de afspraak dat u tot 15:00 buiten wacht tot de school uitgaat. De reden heeft te maken met het feit dat de kinderen door uw aanwezigheid voor 15:00 in de hal gestoord worden tijdens het leerproces. Een ander punt van aandacht is privacy. En als laatste is het voor de leerkracht als professional niet prettig als u zich al aandient voor 15:00 in één van de hallen.

Er zijn altijd momenten waarop er afgeweken kan worden van de regel. Dit kan voorkomen als het heel hard regent. Als dat het geval is, dan wordt u gevraagd of u even binnen wilt wachten.

Mocht u de afspraken over schooltijden na willen lezen, dan kunt u dat doen op pagina 35 van onze schoolgids. 

Ik reken op uw begrip en medewerking.

 

Namens het lerarenteam,

Guido van Luijk

Directeur

 

                                     

Schoolbezoek aan Nutsschool Morgenstond d.d. 15 maart 2018

19 maart 2018 - Beste ouders,

In het kader van de gesprekscyclus bezoekt de clusterdirecteur, namens het schoolbestuur, eens per 3 jaar de school een dag om te zien hoe de school “in de praktijk van alle dag” draait. In verband met de overdracht van de school aan de nieuwe clusterdirecteur per 1 augustus 2018, vond dit bezoek plaats door beide clusterdirecteuren. 

Ik kan u alvast verklappen dat wij als lerarenteam erg blij zijn met de uitkomst van het schoolbezoek, zie bijlage. 

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Nieuwsbrief

23 februari 2018 - Beste ouders,

In de bijlage kunt u de nieuwsbrief vinden.

Een fijne vakantie gewenst!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Tevredenheidsenquête leerlingen

21 februari 2018 - Beste Ouders,

Uit de tevredenheidsenquête is gebleken dat de leerlingen erg tevreden zijn met Nutsschool Morgenstond en dat zij onze school een 8,1 geven. Met dit rapportcijfer zijn we als lerarenteam erg blij. Dit betekend niet dat we het rustiger aan gaan doen! We blijven streven naar de verzorging van het best denkbare onderwijs aan de leerlingen van Nutsschool Morgenstond.

In vertrouwen dat ik u voldoende heb geïnformeerd sluit ik af,

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Schoolmaatschappelijk werk

30 januari 2018 - Beste ouders,

Op donderdag 8 februari om 08.45u zal ik in de teamkamer van Nutsschool Morgenstond een presentatie geven over het schoolmaatschappelijk werk. Ik zal onder andere vertellen wat het schoolmaatschappelijk werk inhoudt, met welke vragen u bij het schoolmaatschappelijk werk terecht kunt en hoe u zich kunt aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Uiteraard zal er ook ruimte zijn om vragen te stellen. De presentatie zal ongeveer een half uur duren.

Graag zie ik u verschijnen op donderdag 8 februari en maak ik kennis met u onder het genot van een kopje koffie of thee!

 

met vriendelijke groet,

Djoelan Everts

Schoolmaatschappelijk werker 

Verkeersveiligheid

23 januari 2018 - Beste ouders,

Vandaag (23-01) heeft dhr. Uijttenboogaard (wijkagent) een aantal waarschuwingen gegeven aan overtreders van de verkeerswet. Komende periode zal hij vaker komen posteren, maar dan in burgerkleding om overtreders van de verkeerswet te verbaliseren. De boete, inclusief administratiekosten, kost u in 2018 € 104,-. Deze boete kan o.a. gegeven worden voor niet parkeren of stilstaan bij een stopverbod en dat geldt ook voor het halthouden langs de paaltjes om uw kind uit te laten stappen.

In het belang van de veiligheid van de kinderen, alle ouders van Nutsschool Morgenstond en overige medeweggebruikers roep ik alle overtreders op om de auto netjes te parkeren om daarna uw kind veilig naar school te brengen.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Naschoolse cursus voor de kleutergroepen

15 januari 2018 - Beste ouders/ verzorgers,

Vanaf Donderdag 15 Februari starten er weer naschoolse cursussen voor de kleuters. De eerste cursus is ''natuurontdekkingstocht''.
De tweede cursus is zingen en start vanaf 6 Maart en de laatste cursus is ''dans rond de wereld'' en die start 9 April.
Aan de deur van de kleuterlokalen hangt de uitleg van de cursussen met daarnaast een inschrijfformulier. Wilt u uw kind inschrijven voor een cursus dan kunt u op die lijst de naam en groep van uw kind invullen. Uiterlijk tot en met donderdag 25 Januari kunt u uw kind inschrijven.

Door middel van loting bepalen we welke kinderen kunnen deelnemen aan de cursus.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier

Inschrijven naschoolse cursussen

08 december 2017 - Beste ouders/verzorgers,

In de tweede week van 2018 starten er weer nieuwe cursussen waar de kinderen kosteloos aan kunnen deelnemen. Via onderstaande link kunt u inloggen met uw emailadres en postcode waar de informatie van de cursussen te vinden is en de mogelijkheid tot online inschrijven.

http://www.halojobbing.nl/activitysubscribe/ext/login/key/MTI1fE51dHNzY2hvb2wgLSBNb3JnZW5zdG9uZA/

Is het niet duidelijk dan kunt u altijd even langskomen bij meester Frank (gym) voor vragen.

Er zijn per cursus maar 16 plekken beschikbaar dus wees er snel bij als uw kind wil deelnemen!! Vol is vol.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier

Nederlandse les

20 november 2017 - Beste ouders,

Als school vinden wij het belangrijk dat ouders de kans krijgen om de Nederlandse taal te leren op de school van hun kind. Daarom wordt er elke donderdagochtend van 8.30 uur tot 10.45 uur  Nederlandse les gegeven in de teamkamer van onze school. Zie de flyer voor de contactgegevens.

De les is gratis, er is nog plek en u  mag uw baby of peuter meenemen.

Graag tot ziens op de les!

 

Met vriendelijke groet,

Marie-Claire Lekkerkerk


Download ›

Schoolmaatschappelijk werk

28 augustus 2017 - Beste ouders,

Bij deze stel ik me graag aan u voor. Ik ben Djoelan Everts, schoolmaatschappelijk werkster op Nutsschool Morgenstond. Als schoolmaatschappelijk werkster ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Voorbeeldvragen zouden kunnen zijn:

 

•       Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?

•       Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?

•       Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?

•       Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?

•       Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider Selma Lucet, de leerkracht van uw kind of rechtstreeks met mij. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft.  Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.

Ik ben elke woensdag aanwezig op Nutsschool Morgenstond van 08.45u tot 13.00u. 

 

Dinsdagavond 29 augustus zal ik tijdens de infoavond aanwezig zijn om mij voor te stellen. U kunt dan ook persoonlijk kennis met mij maken.

 

Met vriendelijke groet,

Djoelan Everts

Telefoonnummer: 06-34190553

Mailadres: d.everts@smw-basisschool.nl

Website: www.smw-basisschool.nl

 

Ouderbijdrage 2017-2018

21 augustus 2017 - Geachte ouder/verzorger,

Nutsschool Morgenstond organiseert gedurende het schooljaar verschillende festiviteiten en activiteiten. Om dit mogelijk te maken vraagt de school alle ouders een ouderbijdrage. Er zijn geen andere inkomstenbronnen waaruit de kosten voor deze festiviteiten en activiteiten betaald kunnen worden. We zijn volkomen afhankelijk van uw bijdrage. Dit betekent dat, indien er onvoldoende inkomsten zijn uit de ouderbijdrage, omdat niet alle ouders de ouderbijdrage hebben betaald, dit tot gevolg zal hebben dat één of meerdere activiteiten zullen worden geannuleerd.

De ouderbijdrage is voor schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 35,00 per jaar per kind. Wanneer uw kind niet het gehele schooljaar de school bezoekt, wordt naar verhouding de ouderbijdrage vastgesteld. Er wordt uitgegaan van 10 schoolmaanden, juli en augustus worden niet meegeteld.

Indien u in het bezit bent van een Ooievaarspas krijgt u compensatie voor een bedrag dat de Ooievaarspas vertegenwoordigt. Voorwaarde voor deze compensatie is dat u de pas op school moet laten scannen bij de conciërge. Het scannen van de ooievaarspas moet ieder schooljaar opnieuw gebeuren.

Voor de school is het van groot belang om inzicht te hebben over hoe hoog de inkomsten zijn uit de ouderbijdrage. Deze bijdrage dient daarom direct na ontvangst van deze brief te worden overgemaakt op de rekening van de school, NL34ABNA0420932127 op naam van Stichting Lucas Onderwijs - Nutsschool Morgenstond, onder vermelding van de naam en de groep van uw kind.

LET OP: Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is  gewijzigd!!!

Ik reken op uw volledige medewerking in het betalen van de ouderbijdrage aangezien de activiteiten die wij in de loop van het schooljaar organiseren een grote bijdrage leveren in het plezier waarmee uw kind naar school komt en het schooljaar ervaart.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Directeur

Informatiebijeenkomst dinsdag 29 augustus 2017

21 augustus 2017 - Beste ouders,

De avond bestaat uit twee onderdelen:

-      Een algemeen deel;

-      De informatiebijeenkomst in de klas van uw zoon/dochter.

Tijdens het algemene deel zal ik u informeren over waar we met elkaar het komende schooljaar aan gaan werken.

Daarna gaat u met de leerkracht van uw zoon/dochter mee naar de klas, waar u geïnformeerd zal worden over zaken die gedurende het schooljaar voor u en uw kind van belang zijn.

Het rooster voor deze avond ziet er als volgt uit:

Groepen blauw, geel, rood, 3 en 4

Inloop: 19:15

Algemene gedeelte: 19:30-19:45

Informatiebijeenkomst in de klas: 19:45-20:15

Groepen 5, 6, 7 en 8

Inloop 20:15

Algemene gedeelte 20:30-20:45

Informatiebijeenkomst in de klas 20:45-21:15

Hierbij verzoek ik u om het antwoordstrookje voor vrijdag 25 augustus in te vullen, ook als u verhinderd bent.

Gezien het belang van deze bijeenkomst zouden wij het als team zeer op prijs stellen als er minimaal één ouder per gezin aanwezig is.

 

Namens het lerarenteam en vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Nieuwsbrief

06 juli 2017 - Beste ouders,

De nieuwsbrief is als bijlage toegevoegd aan deze mailing. 

Veel leesplezier!

Guido van Luijk

Directeur


Download ›

Jaarplanning 2017-2018

05 juli 2017 - Beste ouders,

In de bijlage heb ik de jaarplanning gedaan voor schooljaar 2017-2018. Alle data zal ik de komende tijd opnemen in de agenda van "MijnSchoolInfo". Mocht er iets wijzigen qua planning, dan doe ik dat via "MijnSchoolInfo". 

Alle data in het excelsheet zijn van belang, maar hieronder volgen er een aantal die dat zeker zijn:

1. Het schooljaar start op 21 augustus. 

2. Op 29 augustus staat de informatieavond gepland, waar we u allemaal graag ontmoeten. De uitnodiging volgt nog. 

3. De grijsgemarkeerde cellen geven de vrije dagen aan voor de kinderen, graag deze data alvast noteren in uw agenda. 

 

Een hele fijne vakantie gewenst en tot in het nieuwe schooljaar!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Dinsdagmiddag

28 juni 2017 - Geachte ouders van de leerlingen van groep 8,

Op dinsdagavond vanaf 19:15 uur bent u, mét toegangsbewijs op naam, van harte welkom om de afscheidsavond op de basisschool van uw kind bij te wonen. Een unieke avond, welke tot ongeveer 22:30 uur zal duren.

Om deze avond goed en terdege te kunnen voorbereiden, is uw kind dinsdagmiddag vrij.

Er van uitgaande u met dit bericht voldoende te hebben ingelicht, teken ik.

 

Met vriendelijke groet,

Meester Van Buren

Werkweek Lunteren 2017 Dag 4

09 juni 2017 - Wéér geen weer. Wéér regen. Het is ons niet gegund.

 

Het is zeven uur en iedereen is nog in diepe rust. Meester Van Buren vangt dit dagverslag aan onder het genot van een (zelfgezet) kopje koffie en muziek van Pink Floyd (Shine on you crazy diamond). Heerlijk, die rust nog even.

 

Om kwart voor acht gaat de kampleiding de slaapkamers weer langs om de dames en heren te wekken. Niet op een liefdevolle, rustige manier, maar met de mobiele geluidsbox, waarop het zenuwennummer 'Wakker worden, wakker worden, wakker worden' van Jochem Meyjer hard wordt afgespeeld. Nou, dan wil je wel wakker worden, hoor.

 

Ryan is de eerste leerling die verschijnt.

Meester: "Hoe heb je geslapen, Ryan?"

Ryan: "Niet zo."

Meester: "O. En hoe komt dat?"

Ryan: "Ik heb wild geslapen."

 

Dilay, Nefise, Esma en Rumeysa zijn de volgenden, lekker fris gedoucht. Ze lopen direct naar de voetbaltafel.

 

Om half negen worden de tafels gedekt voor het ontbijt. Heel rustig en stil zit de groep te ontbijten. Even zijn wij bang dat ze boven hun bord in slaap vallen.

Voor vanmiddag moet een lunchpakket worden gemaakt. De meeste kinderen doen er (slechts) twee boterhammen in.

Meester Frank geeft instructies over hoe verder te handelen na het ontbijt. Immers, de koffers/tassen moeten worden gepakt en de kamers helemaal opgeruimd.

De koffers kunnen niet buiten worden gezet in verband met de regen. Het podium wordt het podium voor een bonte verzameling koffers. Bushra komt met een koffer de zaal binnengelopen. Naomi loopt er achteraan. Meester Van Buren denkt dat de koffer van Bushra is. Níet, dus. Bushra is dus de personal koffersjouwer van Naomi. Goed geregeld.

 

Alleen nog de prijsuitreiking. Groep 6 gaat winnen en krijgt een prijsje. Groep 6. Dat zijn: Helin, Serhat, Soumaya A.,Ryan, Esma en Ibtissam. Gefeliciteerd.

 

Daarna gaan we nog Bingo spelen, want we kunnen nog steeds niet naar buiten vanwege de regen. Jammer.

 

En hiermee eindigt ook de reeks dagverslagen van de werkweek in Lunteren. De leiding vond het een een goede werkweek met een leuke groep kinderen. Volgend jaar wéér. Maar dan naar Putten met een (deels) nieuwe groep kinderen.

 

Meester Van Buren.

Werkweek Lunteren 2017 Dag 3

08 juni 2017 - 

 

Om half zeven zit meester Van Buren in de recreatiezaal, wachtend op het doorlopen van de koffie. Zo bedrijvig als het gisterochtend was in de slaapkamers van de heren en dames, zo stil is het nu. Iedereen ligt nog in diepe rust. Zelfs Hamza ontplooit geen enkele andere activiteit dan snurken.

 

Het is (zwaar) bewolkt en best nog wel fris, buiten. Er valt zelfs een miezertje. Zwembadweer zal het niet worden, want er wordt ook geen zon verwacht.

 

Kwart over zeven en nog steeds doodse stilte. Zelfs de rest van de kampleiding laat het afweten.

 

Om half acht pakken juf Veerle en juf Caroline de mobiele geluidsbox, programmeren twee nummers (Who let the Dogs Out en Follow the Leader) en gaan vervolgens alle slaapkamers langs om de dames en heren met een bonkend en keihard geluid te wekken. Het werkt ongelooflijk goed. Het aanzicht van wakker wordende slaapkoppen is een plezier om naar te kijken.

 

Ryan is zijn stem kwijt, meldt hij. Dus niet helemaal.

Jamie, als één van de eersten wakker zónder muziek, heeft geweldig goed geslapen en ziet er fitter uit dan gisteren.

Efe slepen we met slaapzak en al zijn bed uit. Vandaag zal hij in ieder geval op tijd zijn.

 

Hamza komt in zijn slaapzak de recreatiezaal in en zegt: "Meester, ik voel me hierin net als een worm."

 

Om half negen gaan we voor het ontbijt. Hamza en Arda schitteren door afwezigheid. Zij zijn nog aan het douchen, maar even later schitteren door aanwezigheid; lekker fris en fruitig.

 

Het ontbijt verloopt ongelooflijk rustig. Relaxt voor de leiding en voor henzelf.

 

Om kwart voor tien gaan we van start met het toernooi (voetbal, trefbal en knotshockey).

Met voetbal roept Dilay heel hard naar haar teamgenoten: "Bescherm Zeynel."

Ze bedoelde dat Zeynel moest worden gedekt, vanwege gevaarlijke voetbalacties.

 

Met trefbal kan een aantal niet goed tegen zijn of haar verlies en steekt dat niet onder stoelen of banken. Onsportief. We noemen geen namen. Oók sportief.

 

De temperaturen nemen iets aangenamer vormen aan, al wil de zon nog niet doorkomen. Zwembadweer is het in ieder geval niet, helaas.

 

De kinderen spelen lekker voor zichzelf. Het valt de leiding op, dat er helemaal geen ruzies zijn en dat iedereen elkaar in zijn of haar waarde laat. Is wel eens anders geweest.

 

Om half 1 gaan we aan tafel voor de lunch.

Om half twee gaan we het bos in voor het volgende spel: Levend Cluedo.

 

We lopen naar een geschikt stukje bos en juf Veerle legt het spel uit. Iedere groep moet door informatie-inwinning achter de 'moordenaar' komen. Bij de leden van de leiding kan informatie worden ingewonnen, maar zij mogen alleen antwoorden met 'Ja,' 'Nee' of 'Weet ik niet." Die leden van de leiding staan verspreid in het bos. De groepjes moeten daar steeds naartoe.

 

Groep 6 wint het eerste spel en om een idee te geven wat dan de oplossing is, hierbij de oplossing: De moordenaar heet Victor Vampier en hij heeft de moord met een haarborstel gepleegd in een circustent. Het slachtoffer heet SpongeBob en het motief is, omdat hij moest plassen.

 

Na dit eerste spel slaat de vermoeidheid toe. Dit is merkbaar door ruzietjes, irritaties en snel huilende kinderen. Kenmerkend voor de donderdag in een werkweek.

Da's de straf, als je eerder in dit verslag het tegenovergestelde beweerde.

 

Het tweede partijtje wordt gewonnen door groep 3.

 

Terug op het kamp mogen ze een uurtje uitrusten op hun kamer, spelen in de recreatiezaal of buiten spelen. Maar eerst een bekertje limonade. Helin krijgt een bodempje.

 

Juf Lilian krijgt post. Drie kaartjes krijgt de juf van de kinderen en hun juf (Yvonne) van groep 4.

 

Het weer wordt steeds beter. Vooral warmer. Ibtissam: "Hadden we toch naar het zwembad kunnen gaan."

Dat zei ze om kwart over vier. Meester Van Buren: "Het is drie kwartier lopen en het zwembad gaat om vijf uur dicht, dus ....."

Ibtissam: "Nou, hadden we tóch kunnen gaan."

 

Om half zes gaan we aan tafel. Soep als voorgerecht. Een heerlijke, ietwat zoutige bouillon welke door iedereen wordt opgegeten.

Daarna kip, patat met mayonaise, appelmoes en sla. De patat wordt geregeld aangevuld door de kok.

Yasmine, onderdeel van de corveeploeg, komt enthousiast de zaal weer in en roept: "Meester, meester, die keukenmevrouw zei dat we ijsjes krijgen." Als toetje.

 

Die ijsjes, een soort in blauw verpakte Cornetto's, worden door de kinderen op hun voorhoofd gezet, waardoor we een zaal vol unicorns/eenhoorns hebben. Een koddig gezicht.

 

Meester Van Buren maakt de casinokamer in orde. Een apart kamertje waar strakjes rustig roulette kan worden gespeeld. Jamie, Efe en Düzgun tellen 36 stapeltjes geld uit. Sem komt langs, ziet de drie jongens en roept: "Héééééé, mogen jullie hier, gasten?"

Even later telt hij mee.

 

Hamza komt ook even buurten, ziet de roulette en zegt: "Meester, Jamie zei net dat hij dacht dat ze zo'n ding in een stripclub gebruiken."

 

zgun komt net onder de douche vandaan en loopt in zijn hemd en met handdoek over de gang naar zijn kamer.

Meester Van Buren komt net van het tegenoverliggende toilet en kijkt recht in de ogen van Düzgun, die zichtbaar schrikt en achteruit deinst. Meester Van Buren kijkt hem vragend aan, waarop Düzgun zegt:  "Ik dacht dat u een vrouw was."

 

Düzgun komt naast meester Van Buren zitten, terwijl hij dit verslag zit te typen.

Düzgun: "Doet u dit altijd?"

Meester: "Ja."

Düzgun: "Yoooo, u bent een harde werker."

 

De meiden kleden zich om en veel van hen laten hun haar doen door juf Caroline. Juf Veerle make-upt.

De heren kleden zich ook om en veel van hen laten hun haar doen door ........ nee, grapje.

 

 

Werkweek Lunteren 2017 Dag 2

07 juni 2017 - Woensdag 7 juni 2017

 

Om zes uur worden de eerste geluiden gesignaleerd. Meester Van Buren zit al, gewassen en geschoren, in de recreatiezaal een kopje koffie te drinken als hij merkt dat een aantal heren op de gang rondstruint, terwijl dit nog niet was toegestaan. Ze willen overduidelijk iets gaan ondernemen in andere slaapkamers. Bovenaan het trappetje observeert hij de bewegingen, totdat ze hem zien en zich doodschrikken. "Wat doen we, heren?" vraagt de meester streng. Ze proberen zich te verantwoorden met: "Naar WC, meester."

Met z'n drieën .........???????

Snel schieten ze weer hun kamer in.

 

Sem heeft prima geslapen, blijkt. Gisteravond vond hij het een beetje eng om te gaan slapen, omdat het zo donker was. Sem: "Ik ben onder Ryan gaan liggen. Dan voelde ik me wat veiliger." Schattig, toch?

 

Jamie heeft, na wat opstartslaapproblemen, ook prima geslapen en komt met Ryan de recreatiezaal in, in pyjama, en spelen een potje tafelvoetbal.

 

Om zeven uur komt Robin zijn kamer weer uit en vraagt: "Meester, mag je nu wakker worden?"

 

Leyna heeft ook wat minder goed geslapen. Waarom?  Leyna: "Ik werd steeds weer wakker, omdat Yasmina lag te snurken."

 

Langzaamaan druppelen kinderen de recreatiezaal binnen. Sommige dames krijgen zelfs een kopje thee aangeboden en drinken dat, gezellig op de bank zittend, op. Anderen spelen spelletjes. Een relaxt sfeertje.

 

Eindelijk, tegen acht uur, komen Jasmin, Sevcan en Zuhal naar beneden. Meteen 'hangen' ze aan de bar voor een kopje thee, dat ze niet krijgen. Straks bij het ontbijt.

Meester: "Heb je goed geslapen, Jasmin?"

Jasmin: "Eigenlijk wel."

 

Het is droog en de zon laat zich af en toe even zien. Veel kinderen maken er gebruik van en gaan naar buiten.

De weersvoorspelling voor vandaag geeft nog onstuimig weer aan, maar morgen wordt het duidelijk veel beter. Gelukkig.

 

Om half negen gaan we ontbijten en om tien voor half negen loopt meester Frank nog even de jongensslaapkamers langs en wat blijkt? Ligt Efe nog te slapen!!!!!! Dat wordt dus knallen voor meneer om op tijd aan tafel te verschijnen.

 

De kinderen worden naar binnen geroepen. Al lopend merkt Zuhal op: "Meester, door het vasten, krijg ik steeds minder honger."

Meester: "Je vast nu toch niet?"

Zuhal: "Nee, maar toch."

 

Düzgun en Yavuz scheppen enorm op over hun tafelvoetbalprestaties en spelen tegen meester Frank en Soumaya A. Na enkele minuten is de wedstrijd voorbij. Uitslag: 10 - 0 voor meester Frank en Soumaya. Stilletjes gaan de heren af.

 

Nefise, tijdens het ontbijt van haar plaats stappend en aan de meester vragend: "Mag ik naar de WC?"

Nee, dus.

 

Yavuz komt bij de tafel van de leiding en vraagt: "Juf, mag ik een boterham lenen, uuuuh, pakken?"

 

Buiten zetten meester Frank en meester Van Buren de veldjes uit (knotshockey, voetbal en trefbal) voor het toernooi, dat we strakjes gaan spelen. Als het droog is.

 

Droog wordt het dus NIET. De regen komt met bakken uit de hemel, zodat we een regenprogramma inlassen. Ren je Rot!. Een vraag met drie mogelijke antwoorden. In de groep moet worden overlegd welk antwoord het juiste is, waarna een teamlid voor de juiste stoel (1, 2 of 3) gaat staan.

 

Tussendoor tijd voor een bekertje limonade. Helin wijs ik vantevoren al op het volste bekertje. "Dat staat links achteraan, twee rij." Waarom? Gisteren ging Helin ook een bekertje limonade halen en keek met een timmermansoog naar het volste en pakte dat mee. Of ze nooit iets krijgt.

 

Ook wordt tussendoor de quiz van gisteravond doorgenomen en de winnende groep (1)  bekend gemaakt, waarna we weer verder gaan met Ren je Rot. Ook dit spel wordt gewonnen door groep 1, die dus prima presteren.

 

De zon komt door, dus naar buiten voor het toernooi voetbal, knotshockey en trefbal.

Bij voetbal staat Volkan met zijn handen in zijn zakken en verkondigt: "Ik sta in de verdediging."

 

Op het veld bij ons huis, De Eekhoorn, doen we met alle zes de groepen een renkwartetspel. Opvallend is dat Düzgun heel vaak met zijn trainingsjack onder zijn arm loopt. Zeker bang om het kwijt te raken.

 

Lunch. Jamie komt bij onze tafel vragen of er nog drinken is.

Meester Van Buren vraagt hem: "Gaat het goed, Jamie?"

Jamie: "Ja, juf. .........Uuuuuh. Ja, meester."

 

Dat Arda even bij ons aan tafel moet gaan zitten vanwege een wel heel vreemde manier van een boterham nuttigen/melk drinken, laten we maar onvermeld.

 

Wanneer de lunch voorbij is, zit meester Van Buren dit stukje te typen. Plotseling komt Semi vanuit de gang naast hem op de bank zitten. En wat heeft hij in zijn hand én mond? Een aantal chocoladekoekjes. De meester steekt zijn verbazing niet onder stoelen of banken, want nog geen drie minuten geleden de lunch achter de rug. Zijn klomp breekt als ook Arda chocoladekoekjesetend binnenkomt.

 

Even vrije tijd en dan op het terrein waar we gisteren waren, weer Levend Stratego. Vinden ze leuk en misschien vinden we het hooikoortsbestrijdingsmiddel van Zuhal nog terug.

 

Rashied heeft zijn blauwe poncho aan, komt naar de meester en zegt: "Kijk meester, ik ben de plasticman."

 

Ryan leunt op z'n gemak tegen een boom aan.

Meester: "Kijk uit, Ryan. Hij valt bijna om."

Ryan keek de meester appelig aan en vervolgens keek hij appelig omhoog de boom in.

 

Leyna is heel fanatiek bezig, maar iets lukt niet. Teleurgesteld komt ze naar meester Van Buren en zegt: "Meester, ik ging sneaky technieken doen en toen ging Yasmina keihard gillen."

 

Jamie en Yavuz zijn in de volgende ronde Levend Stratego nu tegenstanders geworden. Yavuz roept Jamie na: "Succes meneer Jamie" om erop te laten volgen: "Maar wij gaan toch winnen."

 

Hamza is ook fanatiek bezig en zegt tegen de meester: "Meester, ik had echt een hele goeie techniek."

 

We beginnen het derde spel Levend Stratego en de ploegen rennen naar elkaar toe om te gaan strijden. Dilay roept: "Derde wereldoorlog."

 

Meester Frank gooit in de recreatiezaal een plastic slang naar Ilayda, die enigszins schrikt. Ze vangt 'm op en zegt tegen Leyna, die naast haar zit: "Wacht, hij krijgt payback."

 

Meester Niels, de gymmeester, arriveert met de auto en zal ons vanmiddag assisteren bij enkele spellen. Leuk van hem. Tenslotte is hij pas drie weken bij ons werkzaam.

Niet veel later arriveren juf Claimy, juf Kelly en meester Guido. Ook zij zullen helpen bij enkele spellen.

 

Die spellen, een soort zeskamp, beginnen we na de zoveelste enorme regenbui.

Het betreft spijkerpoepen, spijkerbroekhangen, kratje lopen, rond de tafel, hindernisbaan en tweeloop. Iedere ronde duurt tien minuten waarin zoveel mogelijk keren een parcours moet worden afgelegd. Esma is de uitvinder van een wel heel bijzondere manier van spijkerbroekhangen (ze hangt als een soort hangmat) en oogst bewondering en navolging.

 

Meester Frank, niet echt een bekende voetballer, geeft Düzgun met een weergaloze voetbeweging een panna van jewelste. Düzgun baalt en druipt af.

 

Om half zes gaan we aan tafel. Macaroni met kaas, tomaat en komkommer staan op het menu. "Was lekker, meester," is zeer regelmatig te horen. Mooi. 

 

De corveegroep (5) ruimt op, maar zet ook de tafels klaar voor TOR. Die zijn best zwaar, maar voor Robin geen probleem. Probleemloos schuift hij ze op de plaats. Ik maak hem een compliment, waarop hij zegt: "Daarom hebben mannen brute kracht, meester." Ik ben het met hem eens.

 

TOR is weer heel bijzonder en bijzonder spannend, mede door deelname van de collega's die op bezoek zijn. Meester Niels doet het eerst mee en geeft daarna het stokje over aan meester Guido. Rumeysa wint deze ronde, evenals meester Guido. Getweeën doen ze de finale. Bloedstollend spannend en uiteindelijk wint meester Guido, die bijna een overwinningsdansje van blijdschap maakt.

 

Na een bekertje drinken gaat iedereen naar buiten, want het is ..... droog. Zelfs een zonnetje piept af en toe tevoorschijn. Iedereen speelt lekker.

Werkweek Lunteren 2017 Dag 1

07 juni 2017 - Dinsdag 6 juni 2017

 

Het regent flink als we om half acht op school arriveren. Jammer, want de afgelopen dagen was het schitterend weer en nu zijn ook de vooruitzichten niet al te rooskleurig. Nou ja, we gaan er in ieder geval het beste van maken.

 

Jamie zit met zijn moeder op het bankje onder de boom. Zij zijn de eersten en schuilen tegen de regen. Ze kunnen uiteraard naar binnen en voor de moeder van Jamie is er een kopje koffie.

 

Vanaf kwart over acht druppelen de kinderen en hun ouders de school binnen. Tegen half negen moeten alle kinderen naar de klas voor de laatste instructies en plas. Heel veel knuffels zijn zichtbaar. Zuhal en Nefise spelen er uitgebreid mee.

Meester Van Buren tegen Nefise (bijnaam: NUF): "Heeft de jouwe een naam?"

Nefise: "Ja. NUF 2.0"

 

Jasmin en Helin: "Meester, volgens mij zijn wij de enige volwassenen, hier."

Meester: "Omdat jullie geen knuffel bij je hebt?"

Jasmin en Helin, lachend: "Ja."

 

Ayesha en Yasmina arriveren iets later door onvoorziene omstandigheden. Maar gelukkig is iedereen dan compleet en kunnen we beginnen met het inladen van de bus. Die bus staat aan de Hengelolaan bij de kerk (ook wel de Wasknijper genoemd), omdat de draai de Zweeloostraat moeilijk kan worden gemaakt. Eerst de sportspullen en dan de bagage.

Iedereen neemt afscheid van zijn ouders. Nou ja, iedereen. Hamza moet de bus weer worden uitgehaald om zijn moeder alsnog een knuffel te geven.

 

Als we wegrijden worden we flink uitgezwaaid door de ouders en door alle andere leerlingen met hun jufs van de school. Een mooie traditie om je medeleerlingen uit te zwaaien als ze op schoolreis gaan. Versterkt de onderlinge band.

 

In de bus gaat een gejuich op als nu echt duidelijk wordt dat iedereen voor minimaal vier dagen is verlost van het ouderlijk gezag.

 

In de bus heeft iedereen z'n plekje ingenomen en is het opmerkelijk rustig. Lezen, muziek luisteren, DS'en, knuffelen met de knuffel of gewoon lekker kletsen zijn de bezigheden.

Chauffeur Mart (Visser) rijdt ons ervaren over 's lands wegen richting Lunteren.

 

Semi: "Meester, meester Frank is toch ook mee?"

Meester: "Ja."

Semi: "Waar is hij dan?"

Meester, ernstig: "In de laadruimte."

Enkele momenten gelooft Semi het.

 

Na een uurtje vraagt Semi: "Meester, is dit Gelderland?"

Meester: "Ja."

Semi: "Ik voelde het."

 

Om kwart voor elf arriveren we bij in Lunteren bij De Wildwal en laden we alle bagage weer uit. Niet lang daarna betrekken we de slaapkamers. De jongens op de benedenverdieping en de meiden daarboven.

 

Hamza komt uit zijn kamer en vraagt: "Meester, dat ding dat je over je bed ligt, ik weet niet hoe dat heet, dat ben ik vergeten."

Hoeslaken, dus.

 

Sem komt de recreatiezaal binnen met zijn pet op.

Meester: "Pet af, binnen, Sem. Vind jij dat ook?"

Sem: "Ja meester. Eigenlijk wel."

 

In de recreatiezaal wordt de groepsindeling opgehangen en dat wordt meteen verslonden. Mereym bekijkt 'm ook, is blijkbaar niet tevreden en roept uit: "Oooo nee, meester. En ik dacht dat u mensenkennis had."

 

Semi, om kwart voor twaalf: "Hè, het is pas kwart voor twaalf. Ik dacht dat het al veel later was."

 

Het regent weer flink, maar de meeste kinderen vermaken zich met spelletjes in de recreatiezaal.

 

Bij Leyna is er blijkbaar een nagel van haar teen niet helemaal meer in orde. Na een lichte paniek, pulkt ze 'm eraf en houdt het stukje nagel uitgebreid onder de neus van meester Van Buren.

 

Robin: "Meester, is het erg als je geen dekbed hebt?"

Meester: "?"

Hoeslaken, dus.

 

Om kwart voor een gaan we aan tafel voor de lunch. Na een ogenblikje stilte, starten we met de eerste maaltijd in Lunteren.

 

Nefise komt naar onze tafel en vraagt: "Heeft u nog platte salami?"

We weten niet wat ze bedoelt, maar even later pakt ze een plakje kipfilet.

 

Juf Veerle loopt langs de tafels en vraagt of iedereen de minimale twee boterhammen op heeft. Ook aan Serhat vraagt ze: "Heb je twee boterhammen op?"

Serhat: "Nee, juf."

Juf Veerle: "Hoeveel dan?"

Serhat: "Vier."

 

Om half twee vertrekken voor een flinke wandeling door het bos met onderweg Levend Stratego.

 

Düzgun tegen de meester: "Meester, ik zeg een paar woorden en jij moet zeggen ....."

Yavuz, die naast hem zit, zegt uitdrukkelijk tegen Düzgun: "U."

 

We volgen de oranje route en komen al heel snel bij de theekoepel midden in het bos, een hoog gebouw dat in 1913 is gebouwd. We worden aangesproken door de beheerder, die net de koepel openstelt en vraagt of we naar boven willen. Dat willen we wel en even later staan we op een winderige omgang met heel mooi uitzicht over de omgeving. Er staan ook verrekijkers. Aan Soumaya N. vraag ik, als zij er doorheen kijkt: "En? Wat zie je?"

Soumaya, droogjes: "Alleen maar bomen."

 

In het houtwerk van de theekoepel staan veel inscripties van bezoekers. Meryem ziet op een gegeven moment 'HL1945' staan en vraagt: "Meester, is Hitler hier geweest?"

 

De oranje route zijn we op een gegeven moment kwijt en lijken verdwaald. Door de groene route te volgen, komen we weer op het goede spoor. Onderweg is Esma gevallen en heeft een kniewond. Het lijkt alsof we 112 moeten bellen, maar even later loopt ze weer als een boskievit.

 

We vinden een mooi terrein om Levend Stratego te gaan spelen. We spelen drie partijtjes. Sem heeft er echt zin in en wordt nauwelijks getikt. Op een gegeven moment horen we hem roepen: "Ik ben onverslaanbaar."

 

Zuhal loopt, zodra ze een kaart heeft gekregen, naar een wat dikkere boom, enigszins buiten het speelveld. Ze verdwijnt erachter en we denken dat ze een plas moet doen. Even later begrijpen we dat ze een heel hoge kaart heeft. Een aas.

 

De aas is dus de hoogste en belangrijkste kaart. Zodra kinderen weten wie een aas heeft, horen we over en weer: "Ilayda heeft een A/ Robin heeft een A."

 

Zuhal is haar hooikoortsdruppelflesje kwijtgeraakt tijdens het spel. Met z'n allen zoeken we het speelterrein af, maar vinden (uiteraard) niks. Sem brengt uitkomst, want hij heeft precies dezelfde. Lief van hem.

 

Terug op het nest krijgen ze allemaal een bekertje limonade en daarna even tijd voor zichzelf. Groep 2 heeft zometeen corvee en zal de tafels moeten dekken. Yasmina zit daar ook in en zij zegt enthousiast tegen juf Veerle: " Juf, ik heb helemaal zin in corvee."

 

Yasmina, even later: "Meester, ik heb twee berichten. Een goede en een minder goede. Eerst de goede. We eten rijst met kipkerriesaus. En de minder goede is dat er geen dekens zijn."

Voor wat betreft het laatste: alles snel opgelost.

 

Rijst met kipkerriesaus en vruchtjes. En het smaakte heerlijk. Nefise onderweg: "Echt lekker, meester," waarbij ze haar duim omhoog stak.

 

Arda: "Meester, rijst eet je toch met een lepel?"

Inderdaad. Als bestek ligt er alleen een mes en een vork. Een uitdaging, dus.

 

Ryan: "Meester, gaan we nog buiten sporten?"

Meester: "Nee, het regent het komende uur vaak."

Ryan: "Is hier geen gymzaal, dan?"

 

Als toetje is er yoghurt  van verschillende smaken in een bekertje. Ook heerlijk, al valt op dat de smaak ananas weinig tot niet wordt gegeten.

 

De regen valt met bakken uit de hemel, dus passen we het programma aan. We blijven voorlopig binnen en gaan strakjes TOR spelen.

 

Juf Lilian krijgt het bericht door dat Sandra Reemer, een artiest waarmee wij zij opgegroeid, is overleden aan de gevolgen van kanker. 66 jaar. Kippenvel. Rotziekte.

 

Ondanks de regen wil een aantal tóch naar buiten. Ze, Ayesha, Meryem en Yasmina, trekken een regenponcho aan en hebben buiten de grootste lol. Geregeld kijken ze ook even door de ramen naar binnen. Even later spelen ze zelfs 'rond de tafel' in de stromende regen.

 

Op het toneel staat een krijtbord waarop meester Van Buren TOR uitlegt. Hij legt uit: "In volgorde moet 1, 2, 3 enzovoorts worden gegooid. Dus gooi je 1 en dan bijvoorbeeld 7, dan ......."

Hard gelach.

 

We gaan van start met TOR. Bij Rumeysa verloopt het kennelijk niet geheel naar behoren, want ze roept: "Ik verlies al drie keer achter elkaar."

De vierde keer wint ze.

 

Esma wint wel en maakt een dansje.

Meester: "Ben je blij?"

Lachend antwoordt ze: "Ja."

 

Op een gegeven moment ben je bijna weer op de plek waar je begon.

Meester: "Wie is al bijna weer op zijn plek terug?"

Efe en Rashied: "Nog drie, meester."

Jiyan steekt ook zijn vinger op en roept lachend: "Ik nog tien."

 

Arda, Rashied en Efe moeten alledrie nog één keer winnen om winnaar te worden. Na een spannende ronde wordt Arda de grote winnaar en krijgt applaus. Hij mag als eerste een bekertje limonade pakken.

 

Dan een halfuurtje pauze. Sommigen gaan al douchen en enkelen komen in pyjama terug de recreatiezaal in om even later te beginnen aan de (muziek)quiz. 40 vragen krijgen ze in groepsvorm te beantwoorden.

 

De vraag "Hoe oud is de kampleiding in totaal?" levert voor juf Lilian een heel prettige avond op. Zij wordt ingeschat op ......... 40 jaar.

 

Het nummer 'Dansen met tante Rita' levert een alleraardigst dansfestijn op. Vrijwel iedereen kent het en danst de pantoffels van de voeten.

 

Een vraag luidt: In welke stad ligt de toren van Pisa?

Vier van de zes groepen hadden als antwoord: In Rome.

 

Anderhalf uur (!) later zit de quiz erop. Het is dan al over elven en krijgen ze de opdracht te gaan douchen en om te kleden. Vervolgens wordt iedereen in pyjama met knuffel terugverwacht in de recreatiezaal waar meester Van Buren het griezelverhaal De Cycloop voorleest.

 

Dan naar de slaapkamers, nog een kwartiertje kletsen en dan toch écht gaan slapen.

Enkele jongens merken op dat het wel érg donker is. Grappig dat ze dat opmerken. Is natuurlijk vanzelfsprekend, midden in de bossen, maar zijn deze stadskinderen absoluut niet gewend.

 

Rond half één gaat de leiding ook te bedde. De eerste dag kamp zit erop. Hopelijk morgen wat beter weer.

Inspiratiesessie met Ruud Veltenaar

06 juni 2017 - Beste Ouders, Leerkrachten, Leden van de MR,

U bent van harte welkom op de inspiratiesessie met Ruud Veltenaar op 14 juni, zie de bijlage voor meer informatie. Deze sessie is georganiseerd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Lucas Onderwijs.

Programma:

19:30 Inloop

20:00 Start algemene ledenvergadering

20:30 Inspiratiesessie

21:30 Drankje

22:00 Einde

Als u geïnterseseerd bent, dan kunt u zich opgeven via www.lucasonderwijs.nl/GMR 

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›
1 2 3