Nieuws - pagina 2

Evaluatie tussenschoolse opvang

17 januari 2017 - Beste ouders,

In de bijlage kunt u de uitkomst lezen, van de evaluatie van de tussenschoolse opvang.

Op 23 januari is dit stuk onderwerp van gesprek binnen de MR.

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Agenda

16 januari 2017 - Beste ouders,

Morgen is er gewoon school! De agenda in Mijnschoolinfo is leidend en daar staat de meest actuele agenda. U kunt daar lezen dat de studiedag is verplaatst naar volgende week dinsdag 24-01.

Graag een aantekening maken in uw eigen agenda.

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Nieuwsbrief 3

22 december 2016 - 

 

Beste ouders,

De nieuwsbrief is als bijlage toegevoegd aan deze mailing. 

Veel leesplezier!

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar,
Guido van Luijk
Directeur
 
ps. Op de groepspagina van "Mijnschoolinfo" kunt u foto's vinden van het kerstfeest

Download ›

VO- en HALTinfo

15 december 2016 - Geachte ouders,

Afgelopen maandag heb ik de kinderen de folder 'Goed op weg naar het VO' meegegeven en vandaag hebben ze een informatiebrief over een HALT-voorlichting meegekregen.

Wanneer uw kind altijd alles netjes thuis afgeeft, is er niets aan de hand, maar ik weet uit ervaring dat er 'door sommigen weleens iets wordt vergeten af te geven.' Daarom deze informatie, zodat u volledig op de hoogte bent.

 

Met vriendelijke groet,

 

Meester Van Buren

 

maandag 5 december Sinterklaasfeest.

29 november 2016 - Beste ouders/ verzorgers,

 

Wat hebben wij toch vernomen?

Sint en zijn Pieten zullen op maandag 5 december op onze school aankomen.

Zij komen om half negen aan
en natuurlijk moeten alle kinderen dan op het schoolplein staan.

Komt u dus alstublieft ruim op tijd
anders krijgt u heel veel spijt.

De groep staat met de juf/meester vooraan
en de ouders mogen daaráchter gaan staan.

Zodat iedereen de Sint goed kan zien en horen
en niemand zich aan vervelende dingen hoeft te storen.

De Sint en zijn Pieten zijn heel druk die dag
en daarom hoeven de kinderen naar school voor maar een halve dag.

Dus om 12:00 uur zijn alle kinderen vrij
en is iedereen superblij.

Mochten de Sint en zijn Pieten u thuis ook bezoeken,
dan wensen wij u veel plezier met pepernoot en koeken.

 

Met vriendelijke groet,

Team Nutsschool Morgenstond. 

Veiligheidsmonitor

21 november 2016 - Beste ouders, 

 

De veiligheidsenquête, gehouden onder ouders en leerlingen, is afgerond (zie bijlagen). We doen het, volgens de leerlingen van groep 6 t/m 8, op onze school goed met betrekking tot de veiligheid. Zo scoort onze school op alle onderdelen (algemeen 1, algemeen 2 en incidenten) boven de norm. Waar ik erg gelukkig van wordt, is het feit dat de kinderen geen last hebben van discriminatie en zonder angst naar school komen.

Twee zaken scoren net onder de norm. Het gaat om de onderstaande punten:

1. We oefenen in de klas hoe je met elkaar omgaat;

2. De leraar zorgt ervoor dat je voor andere volwassenen in de school niet bang hoeft te zijn. 

Concrete acties die we hebben uitstaan zijn:

- Het team kiest vòòr de zomervakantie een nieuwe methode voor de sociaal emotionele vorming. Die nieuwe methode gaat ons een impuls en handvatten geven om te werken aan punt 1;

- Punt 2 vraagt om een gesprek in de groepen 6 t/m 8. De hamvraag is natuurlijk om welke volwassenen het hier gaat. Betreft het hier het lerarenteam, de directie, de verzorgers van de overblijf/naschoolse opvang of de gastdocenten na schooltijd? 

 

Ook volgens ú doen we het op onze school goed met betrekking tot de veiligheid. Twee zaken scoren net onder de norm. Het gaat om de onderstaande punten:

1. De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) pesten en/of treiteren en;

2. Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van de school. 

Concrete actie die we hebben uitstaan is:

- Het evalueren van de samenwerking binnen de medezeggenschapsraad. Deze evaluatie staat gepland op 12-12-2016. Eén van de agendapunten zal gaan over het uitoefenen van invloed op het schoolbeleid;

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Directeur

 


Download ›

Naar aanleiding van de oudergesprekken

16 november 2016 - Beste ouders,

Als team genieten we dagelijks van de resultaten, die we boeken met de kinderen, waarbij we streven naar hoge leeropbrengsten. Ik kan niet genoeg benadrukken, dat we uw steun daarbij hard nodig hebben. Deze kan eruit zien in de volgende vorm (en):

-voorlezen voor het slapen gaan;

-spelletjes spelen met uw kind;

-door het gesprek aan te gaan met de leerkracht van uw kind, als u vragen heeft of iets wilt bespreken;

-zorgen voor voldoende slaap, hierbij geldt de volgende richtlijn per nacht, groep 1-2 (12 uur) en groep 3-8 (11 uur);

-zorgen voor de juiste voeding;

-stimuleren van het lezen thuis.

Namens het lerarenteam wil ik u bij voorbaat bedanken voor de support, want: "alleen ga je sneller, maar samen kom je verder",

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Directeur

Nieuwsbrief

01 november 2016 - Beste ouders,

 

Zie de bijlage voor de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar.

 

Veel leesplezier!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Directeur

 

Bijlage

Wijziging in de agenda

28 oktober 2016 - Beste Ouders,

 

De studiedag van het lerarenteam op 17 januari 2017 is verplaatst naar 24 januari 2017. Op deze dag is de school gesloten. 

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Directeur

Herfstfeest 2016

27 oktober 2016 - Beste ouders/verzorgers,                                                              

Op dinsdagmiddag 8 november vieren we het herfstfeest voor de peuters van 2Acrobaten en de kleuters van Nutsschool Morgenstond. Alle ouders, opa’s en oma’s van de peuters en kleuters zijn van harte welkom, zie bijlage voor de uitnodiging. Ook de peuters van de ochtendgroep kunnen meedoen met de uitvoering en hun ouders kunnen natuurlijk ook komen kijken.

U bent welkom vanaf 14.05 uur en we starten om 14.15 uur in het speellokaal met de voorstelling. Na afloop kunt u uw kind mee naar huis nemen.    

De kinderen zullen u liedjes laten horen en u kunt de knutselwerkjes bewonderen, die zij hebben gemaakt. Natuurlijk zijn zij heel erg trots op hun werkjes en ingestudeerde liedjes en willen zij die graag aan u laten zien en horen. We rekenen er dan ook op dat u komt!

 

Met vriendelijke groet,

Kleuterjuffen Nutsschool Morgenstond en Team 2Acrobaten

                     


Download ›

Schoolbibliotheek

03 oktober 2016 - Beste Ouders,

Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met Nutsschool Morgenstond, de ouders én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor de schoolbieb’. Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij Bruna mag uitzoeken!

Hoe werkt de actie ‘Sparen voor je schoolbieb’?

  • Ouders kopen een kinderboek bij Bruna (in de winkel of op bruna.nl) en leveren de kassabon(nen) in op school.
  • De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 3 t/m 16 oktober 2016.
  • De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 20 november 2016 ingeleverd worden bij een Bruna-vestiging. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben ontvangen.
  • Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
  • De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. 

Wij hopen dat u meedoet, want leesplezier creëer je samen!

Met vriendelijke groeten,

Het team van Nutsschool Morgenstond

 


Download ›

Nieuwsbrief 1

30 september 2016 - Beste Ouders,

De nieuwsbrief is als bijlage toegevoegd aan deze mailing. 

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

Guido van Luijk

Directeur


Download ›
1 2