Nieuws

Jaarplanning 2018-2019 en onze nieuwe schoolgids

11 juli 2018 - Beste ouders,

De schoolgids is bedoeld voor u en andere betrokkenen bij onze school en is te vinden via deze link. U kunt de gids ook downloaden (zie hiervoor de bijlage). In onze gids vindt u praktische informatie,  zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels, opvang, diverse beleidsstukken en protocollen. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren, welke keuzes we daarin hebben gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Speciale aandacht vraag ik voor de jaarplanning 2018-2019 (zie bijlage). Hier kunt u o.a. een overzicht zien van de vakantiedagen en overige dagen waarop de school gesloten is. Deze dagen zijn grijs gemaakt en tevens opgenomen in de agenda van "MijnSchoolInfo". Maakt u daar a.u.b. een aantekening van in uw eigen administratie.

Dank voor de goede samenwerking het afgelopen schooljaar en een fijne vakantie gewenst!

Namens het team van Nutsschool Morgenstond en met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

 

 


Download ›

luxeverzuim en verlof

04 juli 2018 - Beste ouders,

De verlofaanvragen, voor de laatste schooldagen, zijn aanleiding om u de schrijven. 

School is geen luxe maar noodzaak. We zullen het er snel over eens zijn. Onderwijs biedt je kind kansen om verder te komen in het leven. Voor die kans moeten we samen garant staan: de docent voor de klas, ouders en de gemeente.

Succes op school begint met aanwezig zijn tijdens de lessen. In de Leerplichtwet staan de spelregels voor deelname aan het onderwijs. Soms is afwezig zijn onder schooltijd toegestaan maar meestal niet.

Een huwelijk in de familie, vakantie buiten de schoolvakanties om, verlof na overlijden van een familielid…Deze brochure informeert u erover. Neem er kennis van in het belang van uw kind.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Zwemrooster

03 juli 2018 - Beste ouders,

Volgend jaar gaat uw kind beginnen met schoolzwemmen. 

Het schoolzwemmen kunnen wij alleen verzorgen mits er voldoende ouders zijn om de groep samen met de leerkracht te begeleiden. De kinderen zwemmen iedere maandag. Rond 13:30 staat er een bus voor ons klaar om naar het Zuiderpark te gaan. We zijn weer terug rond 15:00. Het voordeel is dat u niet zelf voor de zwemvaardigheid hoeft te zorgen op uw vrije zaterdag gedurende een lange periode.

Als u allemaal 1 x als begeleider meegaat, dan zijn we al een heel eind. Als u een aantal keer kunt, dan zou dat helemaal super zijn!

Via het antwoordstrookje kunt u aangeven wanneer u kunt.

De kinderen van Nutsschool Morgenstond reken op uw hulp!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Trakteren

27 juni 2018 - Beste ouders,

Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Trakteren mag ook, want jarig zijn is een feest! Maar het is wel goed om traktaties op school klein te houden en niet te calorierijk te maken. Of geef in plaats van iets eetbaars een klein cadeautje. 

Op https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx kunt u allerlei tips vinden om een gezonde traktatie te maken.

Ik wens u veel creativiteit en bewustzijn toe bij het bedenken van goede traktaties.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Afscheidsmoment van de oudste kleuters

21 juni 2018 - Beste ouders,

Vanwege organisatorische redenen is het afscheidsmoment van de oudste kleuters dit jaar verplaatst. We vieren het nu op vrijdagmiddag 6 juli. 

U bent van harte welkom om 14:30 uur. 

 

Met vriendelijke groeten,

De kleuterjuffen

Agenda en notulen van de MR

07 juni 2018 - Beste Ouders,

Via http://www.nutsschoolmorgenstond.nl/ouders/medezeggenschapsraad kunt u de agenda en de notulen vinden van de medezeggenschapsraad. Op deze manier kunt u volgen wat er besproken gaat worden en wat er is besproken.

Een fijne avond gewenst!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Diversen

24 mei 2018 - Beste Ouders,

Graag willen wij u informeren hoe onze school zich de afgelopen maanden heeft voorbereid op de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei 2018 treedt de AVG  in werking. Privacy moet volgens de AVG een belangrijke plaats krijgen en houden in organisaties.

Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leerlingen en hun privacy is voor ons als school altijd al heel belangrijk geweest. Zo zijn onze bestaande reglementen (privacy en social media) aangepast aan de nieuwe wetgeving. Deze zijn te vinden op de website van school.

Verder vragen we u jaarlijks bij aanvang van het schooljaar of u ons toestemming geeft om eventueel beeldmateriaal van uw kind te mogen plaatsen op de schoolsite.

Om te voldoen aan de wetgeving is een stappenplan gevolgd dat is opgesteld en begeleid door Lucas Onderwijs. De afgelopen maanden is ons team en de MR geïnformeerd over de nieuwe wetgeving en zijn er door Lucas Onderwijs speciale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor administratief medewerkers en ICT-personeel. Lucas Onderwijs heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die vanuit een onafhankelijke positie een toezichthoudende rol heeft op een juiste invulling en uitwerking van de nieuwe privacywetgeving. 

De school heeft leerlinggegevens nodig om goed onderwijs te kunnen geven en de begeleiding daarop te kunnen afstemmen. Ook worden gegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van u als ouder/verzorger (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt middels verwerkersovereenkomsten over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor de applicatie bedoeld is.

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ESIS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de leerlinggegevens is beperkt tot die teamleden van onze school, voor wie de informatie relevant is.

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daarover vooraf toestemming gevraagd aan u als ouder/verzorger, tenzij die uitwisseling al geborgd is op grond van de wet.

U als ouder/verzorger heeft het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met ondergetekende.

Binnen de open en veilige gemeenschap die we als school willen zijn, blijven we ons ook na 25 mei inzetten om de nieuwe wetgeving zorgvuldig toe te passen.

 

Schooljaar 2018-2019:

Het huidige schooljaar is nog niet voorbij, maar af en toe kijken we al vooruit naar het komende schooljaar. Daar gaat onderstaande informatie over.

Personeel:

De personeelslijst is nagenoeg gelijk gebleven op een paar wijzigingen na. Juf Asma komt vanaf volgend jaar 3 dagen werken ipv 2, op die manier kunnen de kinderen nog meer profiteren van de ondersteuning die zij kan bieden. Het zal u misschien ook opgevallen zijn dat we in het nieuwe jaar met twee groepen 3 gaan werken. Dit is noodzakelijk omdat we 43 kinderen nu eenmaal niet in één klas kunnen plaatsen. Juf Claimy gaat werken in groep 4, meester Frank krijgt een eigen groep en juf Veerle gaat verhuizen naar groep 3. Verder zijn er nog drie vacatures, zie hieronder.

 • Mevrouw J.C. van der Harst (“juf Carin”), gr. Geel, 3 dagen;
 • Mevrouw D. Kuiper (“juf Daphne”), gr. Geel, 2 dagen;
 • Mevrouw M. van der Valk (“juf Marjolijn”), gr. Blauw, 3,5 dagen;
 • Mevrouw D. Vermaesen (“juf Dora”), gr. Blauw, 1,5 dagen;
 • Vacant, gr. Rood, 5 dagen;
 • Mevrouw K. Zwinkels  (“juf Kelly”), gr. 3A, 5 dagen;
 • Mevrouw V.F. van Montare (“juf Veerle”), gr. 3B, 4 dagen;
 • Mevrouw C. van Dinteren (“juf Claimy”), gr. 4, 5 dagen;
 • Mevrouw E.I.M. Kluft (“juf Irene”), gr. 5, 4 dagen;
 • Mevrouw C. Zorn (“juf Caroline”), gr. 6, 3 dagen;
 • Mevrouw C. Nonhebel (“juf Cindy”), gr. 6, 2 dagen;
 • De heer F. Wasmus (“meester Frank”), gr. 7 en ICT’er, 5 dagen;
 • De heer D.M. van Buren (“meester Van Buren”), gr. 8, 4 dagen;
 • Vacant, gr. 3B, 5,en 8, 3 dagen;
 • Vacant, een muziek- dramadocent;
 • De heer F. Serlier (“meester Frank”), Gymnastiek, 5 dagen;
 • Mevrouw N. van der Zee (“juf Nynke”), Intern begeleider, 4 dagen;
 • Mevrouw A. M'barek (“juf Asma”), Onderwijsassistente, 3 dagen;
 • Mevrouw D. Kuiper (“juf Daphne”), Administratie, 1 dag;
 • Mevrouw L.A.M. Schouten (“juf Lilian”), Conciërge, 5 dagen;
 • De heer G. van Luijk (“meester Guido”), Directeur, 4 dagen.

Data schoolvakanties 2018‐2019:

Deze zijn gepland in de agenda van MijnSchoolInfo en is als bijlage toegevoegd. Omdat de jaarplanner nog niet helemaal gereed is, kan ik de studiedagen nog niet publiceren. Dit zijn er in totaal 7. Op deze dagen zijn de kinderen vrij maar werken de leerkrachten.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Schoolreisje

20 mei 2018 - Hallo ouders/ verzorgers van groep 3, 

Op de groepspagina van groep 3 is een mapje geplaatst met alle foto's van het schoolreisje erin. Het is de moeite waard om de foto's te bekijken, het was een topdag!

Met vriendelijke groet, 

Kelly Zwinkels

Koningsontbijt vrijdag 20 april

19 april 2018 - Beste ouders/ verzorgers,

Morgen is het dan zover, de Koningsspelen!!

De kinderen zullen de Koningsspelen beginnen met een Koningsontbijt in de klas. Dit betekent dat de kinderen dus gaan ontbijten op school.
Wilt u morgen nog een kijkje nemen tijdens de Koningsspelen? Dat kan, vanaf 9.30 uur zullen alle kinderen de koningsdag gaan uitvoeren en daarna beginnen we met het sportieve gedeelte.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier

museum bezoek donderdag 19 april

11 april 2018 - Beste ouders,

Het is toevallig maar op donderdag 19 april gaan we met de klas nog een keer naar een museum. Ik heb hiervoor wat hulp moeders of vaders nodig die met ons mee gaan om de groep te ondersteunen. Want zonder extra begeleiding van ouders kan het bezoek niet doorgaan. 

De bus vertrekt, zoals het er nu uitziet, om 9.00 uur. We zijn op tijd terug voor de overblijf. 

Lijkt het u leuk om mee te gaan?

Vul dan het antwoordformulier in. Wanneer ik genoeg aanmeldingen heb geef ik door wie er mee kunnen. 

 

Groetjes,

Claimy 

museum bezoek 18 april

11 april 2018 - Beste ouders,

 

Woensdag 18 april gaan we met de klas weer naar een museum.
Ik heb hiervoor wat hulp moeders of vaders nodig die met ons mee gaan om de groep te ondersteunen. Want zonder extra begeleiding van ouders kan het bezoek niet doorgaan. 

De bus vertrekt, zoals het er nu uitziet, om 10.00 uur. Hierdoor zijn we wel wat later terug op school. De verwachte tijd is nu kwart over twaalf a half 1. 

Lijkt het u leuk om mee te gaan? 

Vul dan het antwoordformulier in. Wanneer ik genoeg aanmeldingen heb geef ik door wie er mee kunnen. 

 

Groetjes,

Claimy 

Koningsspelen

28 maart 2018 - Beste ouders/verzorgers,

Op vrijdag 20 april zullen we met Nutsschool Morgenstond deelnemen aan de Koningsspelen. We beginnen de dag met het Koningsontbijt en aansluitend spelen de kinderen verschillende spellen op het veld en het schoolplein. De spelen duren van 8:30 tot 12:00. In de middag hebben de kinderen gewoon les!

Om de Koningsspelen succesvol te laten verlopen hebben we uw hulp nodig. Zonder uw hulp lukt het ons ook echt niet om de spelen georganiseerd te krijgen.

Als u het leuk vindt om te helpen, wilt u dit dan laten weten aan de leerkracht of via het toegevoegde antwoordbriefje.

Ik hoop u te zien op vrijdag 20 april.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier

ontruimingsoefening

26 maart 2018 - Beste ouders,

Deze ochtend hebben we, rond 10:00, onze jaarlijkse ontruimingsoefening gehouden. Iedereen was binnen 2 minuten buiten. Een record!

De brandweer heeft ons gecomplimenteerd voor de manier waarop ons team, onder leiding van de BHV'ers, heeft samengewerkt met de kinderen. Dit geeft ons een veilig gevoel!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

schooltijden en afspraken

20 maart 2018 - Beste ouders,

Ik wil uw aandacht vragen voor de afspraak dat u tot 15:00 buiten wacht tot de school uitgaat. De reden heeft te maken met het feit dat de kinderen door uw aanwezigheid voor 15:00 in de hal gestoord worden tijdens het leerproces. Een ander punt van aandacht is privacy. En als laatste is het voor de leerkracht als professional niet prettig als u zich al aandient voor 15:00 in één van de hallen.

Er zijn altijd momenten waarop er afgeweken kan worden van de regel. Dit kan voorkomen als het heel hard regent. Als dat het geval is, dan wordt u gevraagd of u even binnen wilt wachten.

Mocht u de afspraken over schooltijden na willen lezen, dan kunt u dat doen op pagina 35 van onze schoolgids. 

Ik reken op uw begrip en medewerking.

 

Namens het lerarenteam,

Guido van Luijk

Directeur

 

                                     

Schoolbezoek aan Nutsschool Morgenstond d.d. 15 maart 2018

19 maart 2018 - Beste ouders,

In het kader van de gesprekscyclus bezoekt de clusterdirecteur, namens het schoolbestuur, eens per 3 jaar de school een dag om te zien hoe de school “in de praktijk van alle dag” draait. In verband met de overdracht van de school aan de nieuwe clusterdirecteur per 1 augustus 2018, vond dit bezoek plaats door beide clusterdirecteuren. 

Ik kan u alvast verklappen dat wij als lerarenteam erg blij zijn met de uitkomst van het schoolbezoek, zie bijlage. 

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Nieuwsbrief

23 februari 2018 - Beste ouders,

In de bijlage kunt u de nieuwsbrief vinden.

Een fijne vakantie gewenst!

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Tevredenheidsenquête leerlingen

21 februari 2018 - Beste Ouders,

Uit de tevredenheidsenquête is gebleken dat de leerlingen erg tevreden zijn met Nutsschool Morgenstond en dat zij onze school een 8,1 geven. Met dit rapportcijfer zijn we als lerarenteam erg blij. Dit betekend niet dat we het rustiger aan gaan doen! We blijven streven naar de verzorging van het best denkbare onderwijs aan de leerlingen van Nutsschool Morgenstond.

In vertrouwen dat ik u voldoende heb geïnformeerd sluit ik af,

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk


Download ›

Schoolmaatschappelijk werk

30 januari 2018 - Beste ouders,

Op donderdag 8 februari om 08.45u zal ik in de teamkamer van Nutsschool Morgenstond een presentatie geven over het schoolmaatschappelijk werk. Ik zal onder andere vertellen wat het schoolmaatschappelijk werk inhoudt, met welke vragen u bij het schoolmaatschappelijk werk terecht kunt en hoe u zich kunt aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Uiteraard zal er ook ruimte zijn om vragen te stellen. De presentatie zal ongeveer een half uur duren.

Graag zie ik u verschijnen op donderdag 8 februari en maak ik kennis met u onder het genot van een kopje koffie of thee!

 

met vriendelijke groet,

Djoelan Everts

Schoolmaatschappelijk werker 

Verkeersveiligheid

23 januari 2018 - Beste ouders,

Vandaag (23-01) heeft dhr. Uijttenboogaard (wijkagent) een aantal waarschuwingen gegeven aan overtreders van de verkeerswet. Komende periode zal hij vaker komen posteren, maar dan in burgerkleding om overtreders van de verkeerswet te verbaliseren. De boete, inclusief administratiekosten, kost u in 2018 € 104,-. Deze boete kan o.a. gegeven worden voor niet parkeren of stilstaan bij een stopverbod en dat geldt ook voor het halthouden langs de paaltjes om uw kind uit te laten stappen.

In het belang van de veiligheid van de kinderen, alle ouders van Nutsschool Morgenstond en overige medeweggebruikers roep ik alle overtreders op om de auto netjes te parkeren om daarna uw kind veilig naar school te brengen.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Naschoolse cursus voor de kleutergroepen

15 januari 2018 - Beste ouders/ verzorgers,

Vanaf Donderdag 15 Februari starten er weer naschoolse cursussen voor de kleuters. De eerste cursus is ''natuurontdekkingstocht''.
De tweede cursus is zingen en start vanaf 6 Maart en de laatste cursus is ''dans rond de wereld'' en die start 9 April.
Aan de deur van de kleuterlokalen hangt de uitleg van de cursussen met daarnaast een inschrijfformulier. Wilt u uw kind inschrijven voor een cursus dan kunt u op die lijst de naam en groep van uw kind invullen. Uiterlijk tot en met donderdag 25 Januari kunt u uw kind inschrijven.

Door middel van loting bepalen we welke kinderen kunnen deelnemen aan de cursus.

Met vriendelijke groet,
Frank Serlier

1 2 3