Actueel

Nederlandse les

20 november 2017 - Beste ouders,

Als school vinden wij het belangrijk dat ouders de kans krijgen om de Nederlandse taal te leren op de school van hun kind. Daarom wordt er elke donderdagochtend van 8.30 uur tot 10.45 uur  Nederlandse les gegeven in de teamkamer van onze school. Zie de flyer voor de contactgegevens.

De les is gratis, er is nog plek en u  mag uw baby of peuter meenemen.

Graag tot ziens op de les!

 

Met vriendelijke groet,

Marie-Claire Lekkerkerk


Download ›

Schoolmaatschappelijk werk

28 augustus 2017 - Beste ouders,

Bij deze stel ik me graag aan u voor. Ik ben Djoelan Everts, schoolmaatschappelijk werkster op Nutsschool Morgenstond. Als schoolmaatschappelijk werkster ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Voorbeeldvragen zouden kunnen zijn:

 

•       Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?

•       Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?

•       Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?

•       Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?

•       Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider Selma Lucet, de leerkracht van uw kind of rechtstreeks met mij. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft.  Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.

Ik ben elke woensdag aanwezig op Nutsschool Morgenstond van 08.45u tot 13.00u. 

 

Dinsdagavond 29 augustus zal ik tijdens de infoavond aanwezig zijn om mij voor te stellen. U kunt dan ook persoonlijk kennis met mij maken.

 

Met vriendelijke groet,

Djoelan Everts

Telefoonnummer: 06-34190553

Mailadres: d.everts@smw-basisschool.nl

Website: www.smw-basisschool.nl

 

Ouderbijdrage 2017-2018

21 augustus 2017 - Geachte ouder/verzorger,

Nutsschool Morgenstond organiseert gedurende het schooljaar verschillende festiviteiten en activiteiten. Om dit mogelijk te maken vraagt de school alle ouders een ouderbijdrage. Er zijn geen andere inkomstenbronnen waaruit de kosten voor deze festiviteiten en activiteiten betaald kunnen worden. We zijn volkomen afhankelijk van uw bijdrage. Dit betekent dat, indien er onvoldoende inkomsten zijn uit de ouderbijdrage, omdat niet alle ouders de ouderbijdrage hebben betaald, dit tot gevolg zal hebben dat één of meerdere activiteiten zullen worden geannuleerd.

De ouderbijdrage is voor schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 35,00 per jaar per kind. Wanneer uw kind niet het gehele schooljaar de school bezoekt, wordt naar verhouding de ouderbijdrage vastgesteld. Er wordt uitgegaan van 10 schoolmaanden, juli en augustus worden niet meegeteld.

Indien u in het bezit bent van een Ooievaarspas krijgt u compensatie voor een bedrag dat de Ooievaarspas vertegenwoordigt. Voorwaarde voor deze compensatie is dat u de pas op school moet laten scannen bij de conciërge. Het scannen van de ooievaarspas moet ieder schooljaar opnieuw gebeuren.

Voor de school is het van groot belang om inzicht te hebben over hoe hoog de inkomsten zijn uit de ouderbijdrage. Deze bijdrage dient daarom direct na ontvangst van deze brief te worden overgemaakt op de rekening van de school, NL34ABNA0420932127 op naam van Stichting Lucas Onderwijs - Nutsschool Morgenstond, onder vermelding van de naam en de groep van uw kind.

LET OP: Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is  gewijzigd!!!

Ik reken op uw volledige medewerking in het betalen van de ouderbijdrage aangezien de activiteiten die wij in de loop van het schooljaar organiseren een grote bijdrage leveren in het plezier waarmee uw kind naar school komt en het schooljaar ervaart.

 

Met vriendelijke groet,

Guido van Luijk

Directeur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11